Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Asistență externă
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Ședința plenară din 22.12.2023

12/22/2023 10:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 398 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea legislației în domeniul transportului rutier) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 400 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea integrității și funcționalității pieței energiei electrice) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 450 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (art.3, 6, 6`1, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 464 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale şi a instalațiilor tehnice potențial periculoase (art.5, 30, anexa nr.1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 419 Proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 420 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Concepției de comunicare strategică și contracarare a dezinformării, a acțiunilor de manipulare a informației și ingerințelor străine pentru anii 2024-2028 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 422 Proiectul de lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale, la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului ”Îmbunătățirea calității educației” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 440 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
9. 441 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
10. 452 Proiectul de lege pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (art.17, 27, anexa nr.3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 436 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2024 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 437 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 355 Proiectul de lege privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 438 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2024 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 389 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale
16. 444 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ,,Securitatea furnizării gazelor naturale”, semnat la Chișinău la 13 octombrie 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 445 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr.1, semnat la Chișinău la 13 octombrie 2023, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ,,Securitat REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 455 Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (asigurarea implementării Convenției de la Haga privind acordurile de alegere a forului, încheiată la 30 iunie 2005) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 104 Proiectul de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (art.205, 210`1, 213, ș.a.)
20. 447 Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. Reex. 406 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (art.14, 20, 21, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 483 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
Video, Audio, Text SUPLIMENT  la Ordinea de ziSUPLIMENT la Ordinea de zi
SUPLIMENT la Ordinea de zi 2SUPLIMENT la Ordinea de zi 2
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe