Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 21.12.2023

21.12.2023 11:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 454 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (eficientizarea mecanismului de acordare a unor prestații sociale adresate copiilor cu dizabilități și familiilor cu copii) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 299 Proiectul de lege privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 364 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (prevederi aferente domeniului producției alcoolice). REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 411 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1409/1997 cu privire la medicamente (art.19`1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 398 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea legislației în domeniul transportului rutier)
6. 400 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea integrității și funcționalității pieței energiei electrice)
7. 450 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (art.3, 6, 6`1, ș.a.)
8. 464 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale şi a instalațiilor tehnice potențial periculoase (art.5, 30, anexa nr.1)
9. 459 Proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea nr. 852/2002 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 295 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind acordurile de alegere a forului, încheiată la Haga la 30.06.2005 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 471 Proiectul de hotărâre privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 419 Proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării
13. 420 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Concepției de comunicare strategică și contracarare a dezinformării, a acțiunilor de manipulare a informației și ingerințelor străine pentru anii 2024-2028
14. 422 Proiectul de lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale, la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului ”Îmbunătățirea calității educației”
15. 361 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului – art.1, 10; Legea nr. 1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova – art.29; ș. REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 440 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
17. 441 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
18. Audieri parlamentare cu privire la progresul acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar - evoluția dosarului „Furtul miliardului”
19. 275 Proiectul de lege cu privire la sistemul judecătoresc anticorupție și modificarea unor acte normative
20. 387 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală (art.1, 2, 3, ș.a.)
21. 452 Proiectul de lege pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (art.17, 27, anexa nr.3, ș.a.)
22. 330 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.113/2010 privind executorii judecătorești (art.2, 4, 5 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 475 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 477 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 479 Proiectul de hotărâre privind rezultatul audierii parlamentare cu privire la progresul acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar - evoluția dosarului „Furtul miliardului”
26. 480 Proiectul de hotărâre privind revocarea Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei
27. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"