Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Asistență externă
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Ședința plenară din 07.12.2023

12/7/2023 11:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 384 Proiectul de lege privind protecția secretelor comerciale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 294 Proiectul de lege privind produsele alimentare și furajele modificate genetic
3. 365 Proiectul de lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 302 Proiectul de lege pentru modificarea legii apelor nr.272/2011 (art.1, 2, 3 ș.a.)
5. 427 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 5 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei”, semnat la Chișinău la 31 iulie 2014, și a Amendamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 411 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1409/1997 cu privire la medicamente (art.19`1)
7. 405 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (medierea garantată de stat)
8. 435 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (procesul de elaborare și promovare a proiectelor actelor normative)
9. 438 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2024 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 437 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 436 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2024 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 426 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022 (art.8, anexa nr.1, anexa nr.2) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 450 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (art.3, 6, 6`1, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 433 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Anexa) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 443 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Î.S. „Calea Ferată din Moldova” şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 444 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ,,Securitatea furnizării gazelor naturale”, semnat la Chișinău la 13 octombrie 2023
17. 445 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr.1, semnat la Chișinău la 13 octombrie 2023, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ,,Securitat
18. 428 Proiectul de lege cu privire la accederea Republicii Moldova la Acordul parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, adoptat prin Rezoluția CM/Res(2023)3 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europ
19. 395 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 93/1988 cu privire la patenta de întreprinzător – art.3; Legea nr. 367/2022 cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copiilor – art.30) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 403 Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr.239/2020 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020–2025 şi a Planului de acţiuni pentru implementare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 448 Proiectul de lege cu privire la statutul, conduita și etica deputatului în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 446 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă – art.9; Legea nr. 1107/2002 Codul civil – art.715; ș.a.)
23. 303 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (art.1, 3, 4 ș.a.)
24. 392 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor din sistemul bancar
25. 456 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Plenului Consiliului Concurenței REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 457 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Plenului Consiliului Concurenței REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
27. 458 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de vicepreședinte al Plenului Consiliului Concurenței REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. 452 Proiectul de lege pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (art.17, 27, anexa nr.3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
29. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI
SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZISUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe