Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 24.11.2023

24.11.2023 10:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 371 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 386 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 147/2023 privind selecția și evaluarea performanțelor judecătorilor) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 330 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.113/2010 privind executorii judecătorești (art.2, 4, 5 ș.a.)
4. 405 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (medierea garantată de stat) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 404 Proiectul de lege privind efectuarea decontărilor în numerar
6. 400 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea integrității și funcționalității pieței energiei electrice) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 304 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat (art.1, 3, 5 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 319 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.105/2003 privind protecția consumatorilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 376 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la programul Uniunii Europene ”Programul Piața Unică”, semnat la 8 septembrie 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 391 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind colaborarea economică, încheiat la Lisabona la 11 septembrie 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 311 Proiectul de lege privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 351 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 398 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea legislației în domeniul transportului rutier) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 373 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului referitor la serviciile internaționale regulate și serviciile internaționale regulate speciale de transport de călători cu autocarul și autobuzul, semnat la 28 octombrie 2021, la Acordul privind transportu REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 406 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (art.14, 20, 21, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 338 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii sănătății populației, întocmit la Minsk la 26 iunie 1992, și a Protocoalelor de modificare, încheiate la Ialta la 18 septembrie 2003 și la Moscova la 25 noiembri REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 326 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice (art.9, 14, 15 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 283 Proiectul de lege pentru denunțarea de către Republica Moldova a Statutului Institutului Unificat de Cercetări Nucleare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 327 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la ajutorul reciproc în caz de accidente și alte situații excepționale la obiectivele electroenergetice ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Moscova la 30 mai 2002 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 328 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la cooperarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în timpul evacuării cetățenilor acestora din țările terțe în cazul producerii situațiilor excepționale, semnat la Moscova la 12.04 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 335 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la principiile asigurării Trupelor de grăniceri cu armament, tehnică militară și alte resurse materiale, organizării lucrărilor de cercetări științifice și experimentale de construcție, semnat la Ta REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 402 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, semnat la Chișinău la 29 septemb REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 336 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind colaborarea în domeniul pregătirii specialiștilor subdiviziunilor antiteroriste în instituțiile de învățământ ale organelor competente ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente, încheia REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 337 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului dintre Republica Moldova și Federația Rusă în vederea colaborării Ministerului Securității Naționale al Republicii Moldova și Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse în domeniul activităților info REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 394 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative – art.3, 11, 19; Legea nr. 64/2023 cu privire la Curtea Supremă de Justiție – art.13; REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 396 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală al Republicii Moldova – art.270`1; Legea nr.245/2023 pentru modificarea unor acte normative – art.V; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
27. 302 Proiectul de lege pentru modificarea legii apelor nr.272/2011 (art.1, 2, 3 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. 268 Proiectul de lege cu privire la activitatea meteorologică și hidrologică
29. 320 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (pentru aducerea în concordanță cu modificările Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și ale Legii nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu)
30. 292 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea cadrului normativ din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
31. 341 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul Fiscal nr. 1163/1997 – art.279; Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului Fiscal – art.24; Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 – art.10, 22 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
32. 353 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.107/2016 cu privire la energia electrică (art.48, 55, 58)
33. 403 Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr.239/2020 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020–2025 şi a Planului de acţiuni pentru implementare
34. 1005 Audierea Raportului de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2022
35. 410 Proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de urgență REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
36. 408 Proiectul de lege pentru modificarea Legii voluntariatului nr. 121/2010 (art.2, 7) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
37. 401 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare, întocmit la Haga la 4 septembrie 2023, a Convenției dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu priire la impozitele REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
38. 414 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia de evaluare privind evaluarea externă a integrității etice și financiare a procurorilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
39. 416 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia de evaluare privind evaluarea externă a integrității etice și financiare a procurorilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
40. 417 Proiectul de hotărâre privind confirmarea componenței nominale a Comisiei de evaluare privind evaluarea externă a integrității etice şi financiare a procurorilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
41. ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI
Video, Audio, Text PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 2SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 2
PROIECT ORDINE DE ZI PROIECT ORDINE DE ZI
1005.2023.raport.CEB1005.2023.raport.CEB
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"