Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 09.11.2023

09.11.2023 10:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 312 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind prezentarea de către unele entități a informațiilor privind impozitul pe venit) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 381 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare în sumă de 40 de milioane de euro, semnat la Chișinău la 17 octombrie 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 323 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 389 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 322 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (stimularea dezvoltării și utilizării serviciilor electronice) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 363 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri II) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 269 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (art.1, 7, 8, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 82 Proiectul de lege cu privire la blocul locativ din strada Alba Iulia nr.91/3, mun.Chișinău, destinat participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomo Electrică Cernobîl REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 331 Proiectul de lege privind transmiterea cu titlu gratuit a locuințelor din blocul locativ situat în mun. Chișinău, strada Alba Iulia nr.91/3, destinat participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 382 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (indemnizația persoanelor nedegrevate sau neconvocate pentru munca prestată în perioada electorală) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 383 Proiectul de lege privind drepturile copilului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 374 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie privind statutul juridic al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie în Re REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 362 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiecte (UNOPS) privind aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul Republicii REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 350 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (reglementări privind organizarea sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 385 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Construcția Spitalului Regional Bălți”, semnat la Chișinău la 16 octombrie 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 95 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (art.1, 2, 5, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 325 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.140-XV din 10.05.2001 privind Inspecția Muncii – art.7; Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică - anexa) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 329 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 292 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea cadrului normativ din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 384 Proiectul de lege privind protecția secretelor comerciale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 355 Proiectul de lege privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 364 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (prevederi aferente domeniului producției alcoolice). REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 388 Proiectul de lege privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 210 Proiectul Codului funciar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 375 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind Statutul Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 29 septembrie 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 376 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la programul Uniunii Europene ”Programul Piața Unică”, semnat la 8 septembrie 2023
27. 386 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 147/2023 privind selecția și evaluarea performanțelor judecătorilor) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. 390 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018 – art.2, 3, 6, ș.a.; Codul de executare nr.443/2004 – art.11, 15, 16; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
29. 394 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative – art.3, 11, 19; Legea nr. 64/2023 cu privire la Curtea Supremă de Justiție – art.13; REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
30. 396 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală al Republicii Moldova – art.270`1; Legea nr.245/2023 pentru modificarea unor acte normative – art.V; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
31. 360 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local – art.5, 25; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.12, 28, 31, 50) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
32. 393 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de supraveghere și dezvoltare al furnizorului public național de servicii media REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
33. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"