Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 26.10.2023

26.10.2023 10:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 346 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (art.5, 6, 16, 27)
2. 313 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (activarea pieței forței de muncă) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 286 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (în domeniul apiculturii și sistemului național de clasificare a carcaselor de animale) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 291 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (gestionarea terenurilor agricole cu modul de folosință pășuni și fânețe și asigurarea exploatării sistemelor centralizate de irigare transmise în comodat) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 270 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (testare antidrog) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 277 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente referitor la Forțele Armate Strategice, încheiat la Minsk la data de 30 decembrie 1991 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 278 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului Consiliului Șefilor de State Membre ale Comunității Statelor Independente cu privire la Forțele Armate şi Trupele de Grăniceri, încheiat la Minsk la 30 decembrie 1991 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 289 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind crearea Comisiei consultative comune în problemele dezarmării, încheiat la Bișkek la 9 octombrie 1992 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 307 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (privind eficientizarea mecanismelor actului de guvernare) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 340 Proiectul de lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării Proiectului „Moldova drumuri III” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 89 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.340, 341, 342, 3421; Codul vamal nr.1146/2000 – art.20; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 365 Proiectul de lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 357 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Comisia Europeană și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației al României pentru Programul Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova 2021-2027, REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 358 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Comisia Europeană și Oficiul Prim-ministrului Ungariei pentru Programul Regiunea Dunării Interreg IV-B 2021-2027, semnat la 11.08.2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 359 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Comisia Europeană și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației al României pentru Programul Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027, semnat l REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 350 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (reglementări privind organizarea sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 210 Proiectul Codului funciar
18. 327 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la ajutorul reciproc în caz de accidente și alte situații excepționale la obiectivele electroenergetice ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Moscova la 30 mai 2002 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 328 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la cooperarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în timpul evacuării cetățenilor acestora din țările terțe în cazul producerii situațiilor excepționale, semnat la Moscova la 12.04 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 335 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la principiile asigurării Trupelor de grăniceri cu armament, tehnică militară și alte resurse materiale, organizării lucrărilor de cercetări științifice și experimentale de construcție, semnat la Ta REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 336 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind colaborarea în domeniul pregătirii specialiștilor subdiviziunilor antiteroriste în instituțiile de învățământ ale organelor competente ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente, încheia REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 337 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului dintre Republica Moldova și Federația Rusă în vederea colaborării Ministerului Securității Naționale al Republicii Moldova și Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse în domeniul activităților info REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 362 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiecte (UNOPS) privind aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul Republicii REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 268 Proiectul de lege cu privire la activitatea meteorologică și hidrologică REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 320 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (pentru aducerea în concordanță cu modificările Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și ale Legii nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 321 Proiectul Codului urbanismului și construcțiilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
27. 283 Proiectul de lege pentru denunțarea de către Republica Moldova a Statutului Institutului Unificat de Cercetări Nucleare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. 351 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
29. 326 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice (art.9, 14, 15 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
30. 331 Proiectul de lege privind transmiterea cu titlu gratuit a locuințelor din blocul locativ situat în mun. Chișinău, strada Alba Iulia nr.91/3, destinat participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
31. 332 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind facilitarea activității în domeniul alimentar) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
32. 231 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice (art.78, 82, 82`1, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
33. 366 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 – art.57, 58, 59, ș.a.; Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 – art.510; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
34. 339 Proiectul de lege pentru modificarea Codului Penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (art.2343, 264) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
35. 325 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.140-XV din 10.05.2001 privind Inspecția Muncii – art.7; Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică - anexa) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
36. 306 Proiectul de lege cu privire la Fondul de subvenționare în domeniul mass-media REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
37. 370 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
38. 367 Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru în Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
39. 2923/2021 Audierea Raportului privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2020
40. 3187/2022 Audierea Raportului privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2021
41. 238 Proiectul de hotărâre asupra Raportului Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în RM pentru anul 2020 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
42. 1005/2023 Audierea Raportului de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2022
43. 285 Proiectul de lege privind etichetarea produselor cu impact energetic REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
44. 293 Proiectul de lege privind activitatea sanitară veterinară REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
45. 363 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri II) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
46. 344 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind finanțele publice locale nr.397/2003 (art.11) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
47. 377 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Plenului Consiliului Concurenței REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
48. 378 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de director al Centrului Național Anticorupție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
49. 380 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
50. 379 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unor membri în Comisia de evaluare privind evaluarea externă a integrității etice și financiare a procurorilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
51. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT la ORDINEA DE ZI 2SUPLIMENT la ORDINEA DE ZI 2
SUPLIMENT la ORDINEA DE ZI 3SUPLIMENT la ORDINEA DE ZI 3
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
1005.2023.raport.CEB1005.2023.raport.CEB
3187.Raport Consiliul Concurenței pentru anul 20213187.Raport Consiliul Concurenței pentru anul 2021
2923.Raport Consiliul Concurenței pentru anul 20202923.Raport Consiliul Concurenței pentru anul 2020
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"