Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 19.10.2023

19.10.2023 10:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 304 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat (art.1, 3, 5 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 319 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.105/2003 privind protecția consumatorilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 290 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind amendarea Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 322 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (stimularea dezvoltării și utilizării serviciilor electronice) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 321 Proiectul Codului urbanismului și construcțiilor
6. 283 Proiectul de lege pentru denunțarea de către Republica Moldova a Statutului Institutului Unificat de Cercetări Nucleare
7. 300 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25.11.2019 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 295 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind acordurile de alegere a forului, încheiată la Haga la 30.06.2005 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 339 Proiectul de lege pentru modificarea Codului Penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (art.2343, 264)
10. 325 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.140-XV din 10.05.2001 privind Inspecția Muncii – art.7; Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică - anexa)
11. 1005 Audierea Raportului de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2022
12. 301 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 310 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea aspectelor privind infrastructurile pieței financiare) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 347 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022 (art.1, 2, 3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 313 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (activarea pieței forței de muncă)
16. 348 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 357/2022 (art.1, Anexa nr.1, Anexa nr.2) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 349 Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2023 nr. 358/2022 (art.1, Anexa nr.1, Anexa nr.1.1, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 352 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (art.17, anexa nr.3, anexa nr.4, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 346 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (art.5, 6, 16, 27)
20. 286 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (în domeniul apiculturii și sistemului național de clasificare a carcaselor de animale)
21. 291 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (gestionarea terenurilor agricole cu modul de folosință pășuni și fânețe și asigurarea exploatării sistemelor centralizate de irigare transmise în comodat)
22. 270 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (testare antidrog)
23. 277 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente referitor la Forțele Armate Strategice, încheiat la Minsk la data de 30 decembrie 1991
24. 278 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului Consiliului Șefilor de State Membre ale Comunității Statelor Independente cu privire la Forțele Armate şi Trupele de Grăniceri, încheiat la Minsk la 30 decembrie 1991
25. 289 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind crearea Comisiei consultative comune în problemele dezarmării, încheiat la Bișkek la 9 octombrie 1992 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 307 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (privind eficientizarea mecanismelor actului de guvernare)
27. 340 Proiectul de lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării Proiectului „Moldova drumuri III”
28. 89 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.340, 341, 342, 3421; Codul vamal nr.1146/2000 – art.20; ș.a.)
29. 368 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de director al Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
30. 367 Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru în Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor
31. 351 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023
32. 326 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice (art.9, 14, 15 ș.a.)
33. 331 Proiectul de lege privind transmiterea cu titlu gratuit a locuințelor din blocul locativ situat în mun. Chișinău, strada Alba Iulia nr.91/3, destinat participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl
34. 332 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind facilitarea activității în domeniul alimentar)
35. 306 Proiectul de lege cu privire la Fondul de subvenționare în domeniul mass-media
36. 370 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului
37. 356 Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
38. Aprobarea proiectului Ordinii de zi a ședinței în plen a Parlamentului din 26 octombrie 2023
39. 372 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova în susținerea poporului Israelului și condamnarea atacurilor teroriste REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
40. 371 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
41. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text 1005.2023.raport.CEB1005.2023.raport.CEB
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"