Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 21.09.2023

21.09.2023 10:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 253 Proiectul de lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și livrările de mărfuri (bunuri, lucrări, servicii) destinate implementării proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (SA„CET-Nord”) - Faza II” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 254 Proiectul de lege privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării programului ”Credite pentru conservarea energiei” finanțat și implementat de Corporația Financiar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 290 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind amendarea Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova
4. 301 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 305 Proiectul de lege pentru ratificarea Addendumului nr.2, semnat la 14 august 2023, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21 iulie 2017” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 286 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (în domeniul apiculturii și sistemului național de clasificare a carcaselor de animale) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 291 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (gestionarea terenurilor agricole cu modul de folosință pășuni și fânețe și asigurarea exploatării sistemelor centralizate de irigare transmise în comodat) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 282 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 160/2017 cu privire la biblioteci REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 195 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcționarea consiliilor locale şi raionale – anexa, art.45, ș.a.; Legea nr.436/2006 privind administrația publică lo REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 279 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la coordonarea relațiilor dintre statele Comunității Statelor Independente în domeniul electroenergeticii, încheiat la Minsk la 14 februarie 1992 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 280 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la asigurarea funcționării în paralel a sistemelor electroenergetice ale țărilor membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1998 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 281 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la tranzitul de energie și putere electrică a țărilor membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Moscova la 25 ianuarie 2000 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 302 Proiectul de lege pentru modificarea legii apelor nr.272/2011 (art.1, 2, 3 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 95 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (art.1, 2, 5, ș.a.)
15. 308 Proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de urgență REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 1005/2023 Audierea Raportului de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2022
17. 314 Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatei în Parlament Irina Lozovan REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 315 Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatei în Parlament Irina Lozovan REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 316 Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Alexandr Nesterovschi REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 317 Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Alexandr Nesterovschi REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 318 Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Alexandr Nesterovschi REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
Video, Audio, Text PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"