Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 12.04.2012

12.04.2012 10:00

Legislatura:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Sesiunea:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 94 Proiectul hotărîrii cu privire la instituirea Zilei naţionale a culturii
2. 265 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.172, 174, 175, ș.a.; Codul de procedură penală – art.10; ș.a.)
3. 403 Proiectul legii privind participarea Republicii Moldova ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea abuzului și traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) din cadrul Consiliului Europei
4. 2803 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.23-XVI din 16.02.2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA (art.1, 4, 5, ş.a.)
5. 414 Proiectul hotărîrii privind Strategia națională pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova (2012-2020)
6. 358 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională între Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în scopul realizării Proiectului ”Servicii de sănătate și asistență socială”
7. 396 Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentelor la Memorandumul de Înțelegere cu privire la viitorul Rețelei de Sănătate în Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare regională în Europa de Sud-Est
8. 2509 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal – art.244'1; Codul de procedură penală – art.274; ş.a.)
9. 185 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (art.324, 325, 326, ș.a.)
10. 389 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Acordul dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Energie Atomică cu privire la aplicarea garanțiilor în raport cu Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare
11. Întrebări
Declaraţii
Nume, Prenume Subiectul Video, Audio, Text
Fusu Corina

Stimate domnule Președinte al Parlamentului,

Doamnelor și domnilor deputați,
Din partea Fracțiunii Partidului Liberal, vin cu o declarație cu privire la evenimentele din aprilie 2009.
Am programat să facem această declarație în data de 5 aprilie. Din lipsă de cvorum, nu am reușit să o facem.
De astă dată, țin să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați rămas să asistați pentru declarația finală. La 7 aprilie s-au împlinit 3 ani de la tragicele evenimente ce s-au produs în urma protestelor pașnice din aprilie 2009.
Fracțiunea Partidului Liberal își exprimă insatisfacția în legătură cu situația creată și constată că, odată cu trecerea timpului, elucidarea evenimentelor respective trenează fapt care provoacă cetățenilor profundă nemulțumire și-i face neîncrezători în fața instituțiilor statului.
Evenimentele de după 5 aprilie 2009 au marcat profund cursul istoriei Republicii Moldova. În luna aprilie 2009, cetățenii noștri, tinerii noștri au spus un „da” hotărît pentru libertate, demnitate, bunăstare și un „nu” trecutului totalitar comunist care a sărăcit Republica Moldova atît din punct de vedere spiritual, moral, valoric, cît și din punct de vedere al nivelului de trai.
Anii de guvernare comunistă au transformat Republica Moldova într-un stat cu un regim dictatorial, corupt, cu o societate anemică și docilă, stat ce s-a pomenit într-o totală izolare internațională.
Mii de tineri au suferit, iar unii dintre ei și-au jertfit chiar viața în numele schimbării pînă la capăt.
Speranțele acestor tineri erau și încă mai sînt îndreptate spre partidele democratice, către actuala componență a Alianței pentru Integrare Europeană și noi sîntem datori să îndreptățim aceste speranțe.
Trei ani sînt totuși o perioadă extrem de lungă, timp în care elucidarea cauzelor și consecințelor evenimentelor de după 5 aprilie par a fi blocate sau nepermis de tergiversate de către organele abilitate.
Comisia parlamentară de cooperare „Uniunea Europeană – Republica Moldova”, la cea de-a XIV-a reuniune care a avut lor la Chișinău în perioada     25–26 noiembrie 2011, în declarația finală și recomandările sale, solicită autorităților moldovene să continue ancheta completă, transparentă și imparțială asupra evenimentelor din aprilie 2009, recomandă ca viitoarele rezultate să fie făcute publice și solicită instituțiilor naționale competente să aducă în fața justiției pe autorii infracțiunilor și încălcărilor grave ale drepturilor omului din timpul revoltelor și protestelor de stradă care au urmat alegerilor din 5 aprilie 2009.
În luna mai, la Bruxelles, va avea loc cea de-a XV-a reuniune a Comitetului de Cooperare „UE – Republica Moldova” la care partea moldovenească va trebui să raporteze despre evoluția investigațiilor.
E necesară o scurtă incursiune în modestele noastre eforturi de a face lumină în cazul 7 aprilie.
Ținem să reamintim despre Hotărîrea nr. 159 din 8 iulie 2010, prin care Parlamentul ia act de raportul Comisiei parlamentare de anchetă, supranumită Comisia Nagacevschi, și cere Procuraturii Generale, în termen de 30 de zile din ziua adoptării hotărîrii, să prezinte în plenul Parlamentului un raport amplu despre rezultatele investigării evenimentelor din aprilie 2009.
Doi. Ministerului Afacerilor Interne – să facă publice materialele anchetelor de serviciu în privința colaboratorilor de poliție implicați în evenimentele de după 5 aprilie 2009.
Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Informații și Securitate, Serviciului Protecție și Pază de Stat, în termen de 30 de zile din data adoptării hotărîrii, să prezinte Parlamentului un raport amplu privind rezultatele investigării evenimentelor din aprilie 2009.
Abia după 9 luni de la adoptarea hotărîrii respective, nr. 159, în plenul Parlamentului au fost audiate rapoartele Procurorului General, al ministrului de interne și al directorului Serviciului Informații și Securitate.
Audierile au relevat multiple obstacole de care se ciocnesc autoritățile în elucidarea evenimentelor produse în aprilie 2009. De la audierea acestor rapoarte a mai trecut un an, timp în care noi, ca deputați, constatăm că nu cunoaștem nimic despre etapa la care se află desfășurarea anchetei 7 aprilie.
Din presă aflăm despre faptul că expertiza în cazul lui Valeriu Boboc, efectuată în Statele Unite ale Americii în 2010 încă, abia acum este anexată la dosar.
Și din nou tăcere și nimeni nu se face vinovat.
Pornind de la cele expuse, Fracțiunea Partidului Liberal solicită:
1. Convocarea, în termen de o lună, a unei ședințe speciale a Parlamentului Republicii Moldova dedicată rezultatelor investigațiilor evenimentelor de după 5 aprilie 2009;
2. Prezentarea rapoartelor în plenul Parlamentului: al Procurorului General al Republicii Moldova, al ministrului afacerilor interne, al directorului Serviciului Informații și Securitate, al directorului Serviciului Protecție și Pază de Stat;
3. Solicităm Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor să identifice resursele necesare și să urgenteze reparația completă a sediilor Președinției și Parlamentului;
4. Instalarea în fața sediului Parlamentului Republicii Moldova a Monumentului Libertății, a cărui machetă a fost prezentată oficial publicului încă în aprilie 2010.
Fracțiunea Partidului Liberal își exprimă satisfacția în legătură cu oficializarea de către Parlamentul Republicii Moldova, cu votul celor 3 componente ale Alianței pentru Integrare Europeană, a zilei de 7 aprilie drept Ziua Libertății – zi de comemorare a tinerilor care au manifestat pașnic în numele democrației și libertății.
Este un semnal încurajator, un sprijin moral, la moment ul actual, pentru tinerii noștri, pentru societatea noastră că, într-un termen rezonabil, vom afla adevărul, iar dreptatea va triumfa.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Video, Audio, Text ORDINEA  DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"