Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Asistență externă
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Ședința plenară din 17.08.2023 (sesiune extraordinară)

8/17/2023 11:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 220 reex. Proiectul de lege privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 179 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind actualizarea cadrului normativ aferent funcției publice) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 260 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (reforma sistemului de asistență socială „Restart”) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 126 Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de spec REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 211 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (art.29, 32, 39, ș.a.)
6. 176 Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 184 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice – art.3, 5, 7; Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social – art.3, 5, 8 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 174 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova – art.8; Legea nr.440/1995 cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă – art.6 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 191 Proiectul de lege pentru modificarea Legii securității statului nr.618/1995 (art.4, 10) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 284 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant „Fondul fiduciar multidonator pentru cofinanțarea suplimentară a Programului «Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare 2»” dintre R REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 233 Proiectul de lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale, la importul și/sau livrările de mărfuri şi/sau servicii destinate implementării proiectului ,,Deșeuri solide în Republica Moldova’’ REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 287 Proiectul de lege pentru modificarea art. 5 alin. (8) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 262 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui director adjunct al Centrului Național Anticorupție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
Video, Audio, Text PROIECT ORDINE DE ZI PROIECT ORDINE DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe