Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
Общественная информация
Обращения граждан
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Ședința plenară din 31.07.2023

31.07.2023 10:00

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 220 Proiectul de lege privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor
2. 179 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind actualizarea cadrului normativ aferent funcției publice)
3. 223 Proiectul de lege privind Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării și modificarea unor acte normative
4. 224 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant al Parteneriatului Global pentru Educație (Proiectul Îmbunătățirea Calității Educației) dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ca Agent de Grant al Parte
5. 225 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant al Fondului fiduciar cu donatori multipli al Parteneriatului pentru învățarea timpurie (ELP) (Proiectul Îmbunătățirea Calității Educației) dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reco
6. 226 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul Îmbunătățirea Calității Educației) dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Chișinău la 30 iunie 2023
7. 208 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (modificarea cadrului normativ conex reformei Curții Supreme de Justiție)
8. 197 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului de procedură penală și Codului contravențional)
9. 152 Proiectul de lege cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale
10. 153 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (conex Legii cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale)
11. 219 Proiectul de lege pentru modificarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004 (art.5, 6, 7, ș.a.)
12. 242 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (reglementarea relațiilor între asociații/fondatorii societăților comerciale)
13. 126 Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de spec
14. 135 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale – art.1; Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.124'1, 127; ș.a.)
15. 160 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (art.3, 3`1, 11, ș.a.)
16. 218 Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 4, 15, ș.a.)
17. 237 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.215/2016 cu privire la tineret (art.2, 4, 5, ș.a.)
18. 174 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova – art.8; Legea nr.440/1995 cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă – art.6 ș.a.)
19. 232 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (implementarea unor considerente conținute în Hotărârea Curții Constituționale nr.10/2023 privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor”)
20. 233 Proiectul de lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale, la importul și/sau livrările de mărfuri şi/sau servicii destinate implementării proiectului ,,Deșeuri solide în Republica Moldova’’
21. 247 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la susținerea și dezvoltarea micului antreprenoriat în statele membre ale CSI, semnat la Moscova la 17 ianuarie 1997
22. 244 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind construcția podului rutier transfrontalier peste râul Nistru la frontiera de stat moldo-ucraineană în zona localităților Cosăuți
23. 255 Proiectul de lege pentru modificarea art. 6 din Codul fiscal nr. 1163/1997
24. 263 Proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de urgență
25. 484 Proiectul legii taxei de stat
26. 116 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de selecție, evaluare și răspundere disciplinară a procurorilor)
27. 241 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (scutirea sindicatelor și patronatelor de achitarea taxei de înregistrare de stat)
28. 243 Proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al cincisprezecelea Amendament, semnat la 30 iunie 2023, la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere econ
29. 245 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Finanțelor, și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Programului „Politici de dezvoltare întru redresarea
30. 246 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut pentru politici de dezvoltare întru redresarea economică a Republicii Moldova, semnat la
31. 483 Proiectul de lege privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice
32. 230 Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției statelor membre ale Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM privind acordarea ajutorului reciproc în probleme consulare, semnată la New York la 20 septembrie 2022
33. 248 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului de colaborare pentru formarea spațiului unic (comun) educațional în cadrul Comunității Statelor Independente, semnat la Moscova la 17 ianuarie 1997
34. 229 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind barierele tehnice în zona comerțului liber, semnat la Moscova la 20 iunie 2000
35. 256 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (art.7, 8, 10)
36. 258 Proiectul de lege privind performanța energetică a clădirilor
37. 240 Proiectul de lege pentru modificarea Anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului
38. 260 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (reforma sistemului de asistență socială „Restart”)
39. 259 Proiectul de lege pentru denunţarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul protecției muncii, încheiat la Moscova la 9 decembrie 1994
40. 191 Proiectul de lege pentru modificarea Legii securității statului nr.618/1995 (art.4, 10)
41. 265 Proiectul de hotărâre cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2023
42. 264 Proiectul de lege pentru ratificarea Addendumului, semnat la 20 iulie 2023, la Acordul de facilitate de împrumut dintre Republica Moldova, Uniunea Europeană și Banca Națională a Moldovei privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat l
43. 272 Proiectul de lege pentru ratificarea Addendumului, semnat la 20 iulie 2023, la Acordul de grant dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Bruxelles la 22 iunie 2022
44. 273 Proiectul de lege pentru ratificarea Addendumului, semnat la 20 iulie 2023, la Memorandumul de Înţelegere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Bruxelles la 22 iunie 2022
45. 266 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind promovarea politicii concordate în domeniul standardizării, metrologiei și certificării, semnat la Moscova la 13 martie 1992, și a Protocolului privind introducerea completărilor și modificărilor în Ac
46. 274 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament
47. INTERPELĂRI
Видео, Аудио, Текст SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы