Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 07.07.2023

07.07.2023 10:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 4 Proiectul de lege privind serviciile de finanțare participativă REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 151 Proiectul de lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.245/2006 privind organizarea şi funcționarea Comisiei naționale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 116 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de selecție, evaluare și răspundere disciplinară a procurorilor)
4. 126 Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de spec
5. 422 Proiectul de lege privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă
6. 179 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind actualizarea cadrului normativ aferent funcției publice) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 111 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 184 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice – art.3, 5, 7; Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social – art.3, 5, 8 ș.a.)
9. 160 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (art.3, 3`1, 11, ș.a.)
10. 101 Proiectul de lege cu privire la funcționarea cimitirelor
11. 145 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.111; Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Mold
12. 1439 Audierea Raportului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2022 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
13. 193 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei electorale Centrale pentru anul 2022 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
14. 596 Audierea Raportului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2022
15. 119 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2022
16. 88 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (referitor la zonele economice libere) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 185 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare în vederea realizării Programului ,,Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Oper REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 159 Proiectul de lege cu privire la interpretarea articolelor 45-49, 51 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 77 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.96; Legea cu privire la tariful vamal – art.28) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 201 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (optimizarea activității Agenției Naționale pentru Sănătate Publică) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 219 Proiectul de lege pentru modificarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004 (art.5, 6, 7, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 221 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (fortificarea autorității de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și sincronizarea termenului de valabilitate al licențelor de utilizare a frecvențelor) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 222 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea separării și certificării operatorilor de transport al gazelor naturale) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 220 Proiectul de lege privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 208 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (modificarea cadrului normativ conex reformei Curții Supreme de Justiție) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 200 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, sem REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
27. 204 Proiectul de lege pentru completarea anexei la Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. 209 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind interacțiunea în domeniul preîntâmpinării și lichidării consecințelor situațiilor excepționale cu caracter natural și tehnogen, semnat la Minsk la 22 ianuarie 1993, cu modificările operate prin Protoco REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
29. 213 Proiectul de lege pentru denunțarea Convenției cu privire la Adunarea Interparlamentară a statelor membre ale Comunității Statelor Independente, încheiată la Minsk la 26 mai 1995 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
30. 214 Proiectul de lege pentru retragerea Republicii Moldova din Acordul internațional cu privire la zahăr, încheiat la Geneva la 20 martie 1992 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
31. 207 Proiectul de lege cu privire la interpretarea unor norme din Legea nr.26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaţilor la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor și Legea nr. 65/2023 privind evaluar
32. Reex. nr.170 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (art.4, 5, 17, 20) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
33. 217 Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
34. 212 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 43`1 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
35. Aprobarea proiectului Ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului din 13 - 21 iulie 2023
36. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"