Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Ședința plenară din 30.06.2023

30.06.2023 11:00

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 4 Proiectul de lege privind serviciile de finanțare participativă
2. 134 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.4, 6, 8, ș.a.; Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor – art.28, 28`1; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 151 Proiectul de lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.245/2006 privind organizarea şi funcționarea Comisiei naționale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritor
4. 116 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de selecție, evaluare și răspundere disciplinară a procurorilor)
5. 164 Proiectul de lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 126 Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de spec
7. 422 Proiectul de lege privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă
8. 179 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind actualizarea cadrului normativ aferent funcției publice)
9. 205 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 171 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele care distrug stratul de ozon, adoptat la Kigali la 15 octombrie 2016 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 111 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia
12. 184 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice – art.3, 5, 7; Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social – art.3, 5, 8 ș.a.)
13. 160 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (art.3, 3`1, 11, ș.a.)
14. 145 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.111; Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Mold
15. 1439 Audierea Raportului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2022 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
16. 193 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei electorale Centrale pentru anul 2022 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
17. 596 Audierea Raportului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2022
18. 119 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2022
19. 170 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (art.4, 5, 17, 20) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 101 Proiectul de lege cu privire la funcționarea cimitirelor
21. 207 Proiectul de lege cu privire la interpretarea unor norme din Legea nr.26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaţilor la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor și Legea nr. 65/2023 privind evaluar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. INTERPELĂRI/ ÎNTREBĂRI
Видео, Аудио, Текст 111.2023.raport+pr.red.+sinteza.CEM111.2023.raport+pr.red.+sinteza.CEM
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
170.2023.raport2+pr.red.+sinteza.CPS170.2023.raport2+pr.red.+sinteza.CPS
101.2023.raport1.CAPD101.2023.raport1.CAPD
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы