Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 22.06.2023

22.06.2023 10:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 116 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de selecție, evaluare și răspundere disciplinară a procurorilor)
2. 4 Proiectul de lege privind serviciile de finanțare participativă
3. 126 Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de spec
4. 134 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.4, 6, 8, ș.a.; Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor – art.28, 28`1; ș.a.)
5. 136 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 3 din Legea nr.269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf)
6. 133 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (simplificarea procedurii de elaborare și aprobare a Cadastrului funciar anual) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 135 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale – art.1; Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.124'1, 127; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 159 Proiectul de lege cu privire la interpretarea articolelor 45-49, 51 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 145 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.111; Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Mold
10. 129 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (art.111) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 111 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia
12. 132 Proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă în Republica Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 84 Proiectul de lege privind avertizorii de integritate
14. 596 Audierea Raportului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2022
15. 119 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2022
16. 74 Proiectul de lege cu privire la garantarea depozitelor în bănci
17. 178 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii – Mecanismul pentru interconectarea Europei, semnat la 9 mai 2023
18. 137 Proiectul de lege privind supravegherea pieței și conformitatea produselor
19. 105 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 – art.184`1 Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fi
20. 90 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere – art.6; Legea nr. 8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” – art.3, 6; ș.a.)
21. 174/2023 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 75/2015 cu privire la locuințe (art.4, 8, 10, ș.a.)
22. 185 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare în vederea realizării Programului ,,Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Oper
23. 77 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.96; Legea cu privire la tariful vamal – art.28) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 174/2022 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova – art.8; Legea nr.440/1995 cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă – art.6 ș.a.)
25. 198 Proiectul de hotărâre pentru modificarea unor acte normative (Hotărârea Parlamentului pentru modificarea nr.86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului – anexele nr.1, 2, 11; Hotărârea Parlamentului nr.107/2021
26. 199 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale
27. 196 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.84/2021 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului
28. 192 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie
29. 190 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant „Fondul fiduciar multidonator pentru cofinanțarea Programului «Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare 2»” dintre Republica Moldov REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
30. 168 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022 – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar – art.10, 17, anexa nr.3) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
31. 188 Proiectul de lege privind importul echipamentului sportiv REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
32. 197 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului de procedură penală și Codului contravențional)
33. 169 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 357/2022 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
34. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"