Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Ședința plenară din 25.05.2023

25/05/2023 10:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 85 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modul de administrare a drumurilor) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 97 Proiectul de lege privind selecția și evaluarea performanțelor judecătorilor
3. 322 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului – art.1, 3, 4, ș.a.; Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice-art.1,9,ș.a) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 429 Proiectul de lege cu privire la stagiile plătite în sectorul public REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 104 Proiectul de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (art.205, 210`1, 213, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. INTERPELĂRI
7. 88 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (referitor la zonele economice libere)
8. 73 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (dezvoltarea afacerilor la distanță în Republica Moldova)
9. 123 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Platformei de dialog și participare civică în procesul decizional al Parlamentului
10. 111 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia
11. 19 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă – art.1, 2, 3, ș.a.; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.95, 15`2, 20, 36)
12. 3 Proiectul de lege pentru modificarea art.27 din Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 421 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 170/2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 99 Proiectul de lege pentru modificarea Legii concurenței nr.183/2012 (clauza de armonizare, art.3, 4, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 137 Proiectul de lege privind supravegherea pieței și conformitatea produselor
16. 138 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite privind aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Programul Națiunilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 139 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 130 Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 136 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 3 din Legea nr.269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 145 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.111; Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Mold
21. 185 Audierea Raportului anual de activitate al furnizorului public de servicii media Compania ”Teleradio-Moldova” pentru anul 2022 și Raportului privind executarea bugetului Instituției Publice Compania ”Teleradio-Moldova” pentru anul 2022
22. 186 Audierea Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare al Instituției Publice Compania ”Teleradio-Moldova” pentru anul 2022
23. 147 Proiectul de hotărâre cu privire la rapoartele anuale ale organelor de conducere și cele de supraveghere a activității furnizorului public național de servicii media pentru anul 2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 148 Proiectul de hotărâre cu privire la Rezoluția Adunării ,,Moldova Europeană’’, adoptată în Piața Marii Adunări Naționale la 21 mai 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 150 Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 21 Proiectul Codului funciar
Video, Audio, Text FR STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe