Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
Государственные власти и учреждения
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Ședința plenară din 11.05.2023

11.05.2023 10:00

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 75 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (art.2, 3, 8, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 53 Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 129 din Codul fiscal nr.1163/1997 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 100 Proiectul de lege privind accesul la informațiile de interes public REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 116 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de selecție, evaluare și răspundere disciplinară a procurorilor) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 107 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la programul ,,FISCALIS” al Uniunii pentru cooperare în domeniul fiscal, semnat la Bruxelles la 7 februarie 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 122 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la programul „Vama” al Uniunii pentru cooperare în domeniul vamal, semnat la Bruxelles la 7 februarie 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 126 Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de spec REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 118 Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 19 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă – art.1, 2, 3, ș.a.; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.95, 15`2, 20, 36)
10. 113 Proiectul de lege pentru denunțarea unor acorduri privind crearea și activitatea Teleradiocompaniei Interstatale ”MIR” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 124 Proiectul de lege pentru ratificarea Deciziei nr. 1/2022 a Subcomitetului vamal Uniunea Europeană-Republica Moldova cu privire la recunoașterea reciprocă a Programului Republicii Moldova privind operatorii economici autorizați și a Programului Uniunii Eur REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 604 Audierea Rapoartelor anuale de performanță ale Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru anul 2021
13. 946 Audierea Rapoartelor anuale de performanță ale Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru anul 2022
14. 131 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2021 și Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 62 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. ÎNTREBĂRI
Видео, Аудио, Текст PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы