Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Ședința plenară din 27.04.2023

27/04/2023 10:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 45 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal al RM – nr.1163/1997 – art.21, 64, 66, ș.a.; Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 28 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (art.2, 8, 12, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 39 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de eliberare a licențelor obligatorii) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 473 Proiectul legii privind modificarea Legii nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau reasigurare (art.59, 60) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 84 Proiectul de lege privind avertizorii de integritate REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 2923 Audierea Raportului privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2020
7. 238 Proiectul de hotărâre asupra Raportului Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în RM pentru anul 2020
8. 15 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital)
9. 72 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 32`2 din Legea viei şi vinului nr. 57/2006 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 62 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri)
11. 73 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (dezvoltarea afacerilor la distanță în Republica Moldova)
12. 96 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție nr/64/2023 – art.13; Legea privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție nr.65/202 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 88 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (referitor la zonele economice libere) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 102 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (privind parteneriatul public-privat și administrarea proprietății publice) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 97 Proiectul de lege privind selecția și evaluarea performanțelor judecătorilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 98 Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 53 Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 129 din Codul fiscal nr.1163/1997 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 413 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea nr.338/1994 privind drepturile copilului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 80 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 34`1 din Legea cu privire la cultură fizică și sport nr.330/1999 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 580 Audierea Raportului de activitate pentru anul 2022 al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova
21. 108 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 109 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 107/2021 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 110 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 114 Proiectul de hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 113 Proiectul de lege pentru denunțarea unor acorduri privind crearea și activitatea Teleradiocompaniei Interstatale ”MIR”
26. 112 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie
27. 117 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru anul 2022
28. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text FR PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe