Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Ședința plenară din 14.04.2023

14.04.2023 10:00

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 431 Audierea Raportului de activitate pentru anul 2022 al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
2. 87 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 472 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (proceduri simplificate în procesul penal) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 84 Proiectul de lege privind avertizorii de integritate
5. 36 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind implementarea Protocolului nr.16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 94 Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru al Consiliului de supraveghere și dezvoltare al Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 69 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1422/1997 privind protecția aerului atmosferic – art.12, 13, anexa nr.1, ș.a.; Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa nr.1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 70 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.20; Legea nr.440/1995 cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă – ar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 92 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de membru al Curții de Conturi REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 96 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție nr/64/2023 – art.13; Legea privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție nr.65/202 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
Видео, Аудио, Текст SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 

   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы