Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Ședința plenară din 14.04.2023

14/04/2023 10:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 431 Audierea Raportului de activitate pentru anul 2022 al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
2. 87 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 472 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (proceduri simplificate în procesul penal) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 84 Proiectul de lege privind avertizorii de integritate
5. 36 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind implementarea Protocolului nr.16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 94 Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru al Consiliului de supraveghere și dezvoltare al Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 69 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1422/1997 privind protecția aerului atmosferic – art.12, 13, anexa nr.1, ș.a.; Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa nr.1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 70 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.20; Legea nr.440/1995 cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă – ar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 92 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de membru al Curții de Conturi REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 96 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție nr/64/2023 – art.13; Legea privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție nr.65/202 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
Video, Audio, Text FR SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe