Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Ședința plenară din 13.04.2023

13/04/2023 10:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 31 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare – art.44; Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală – art.5, 51, 6, ș.a.; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 472 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (proceduri simplificate în procesul penal)
3. 30 Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016 (art.2, 4, 5, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 45 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal al RM – nr.1163/1997 – art.21, 64, 66, ș.a.; Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24; ș.a.)
5. 36 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind implementarea Protocolului nr.16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale)
6. 39 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de eliberare a licențelor obligatorii)
7. 473 Proiectul legii privind modificarea Legii nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau reasigurare (art.59, 60)
8. 70 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.20; Legea nr.440/1995 cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă – ar
9. 74 Proiectul de lege cu privire la garantarea depozitelor în bănci REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 84 Proiectul de lege privind avertizorii de integritate
11. 91 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilate REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 431 Raportul de activitate pentru anul 2022 al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
13. 87 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2022
14. 76 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Georgia cu privire la recunoașterea și protecția reciprocă a indicațiilor geografice, semnat la Tbilisi la 1 februarie 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 89 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind transportul rutier de mărfuri, semnat la Lyon la 29 iunie 2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 58 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii privind statutul, privilegiile și imunitățile Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 11.01.20 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 85 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modul de administrare a drumurilor) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 75 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (art.2, 3, 8, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 72 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 32`2 din Legea viei şi vinului nr. 57/2006 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 330 Proiectul de lege privind Banca biologică umană REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 56 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 23 din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593/2002 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 68 Proiectul de lege privind sănătatea și bunăstarea mintală REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 69 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1422/1997 privind protecția aerului atmosferic – art.12, 13, anexa nr.1, ș.a.; Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa nr.1)
24. 2923 Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2020
25. 238 Proiectul de hotărâre asupra Raportului Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în RM pentru anul 2020
26. 28 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (art.2, 8, 12, ș.a.)
27. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text FR STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe