Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 30.03.2012

30.03.2012 10:00

Legislatura RU:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Session RU:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 2734 Proiectul legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi
2. 2354 Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
3. 415 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale nr.93-XVI
4. 338 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.54'4, 84, 101'1, ș.a.; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.1)
5. 567 Proiectul legii privind modificarea și completarea art.84 din Codul fiscal
6. 599 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea serviciilor publice de gospodărie comunală – art.131; Legea privind administraţia publică locală – art.14)
7. 1597 Proiectul legii privind completarea articolului 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27.02.98
8. 710 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice (art.5, 9)
9. 1363 Proiectul legii cu privire la completarea art.7 şi art.8 din Legea nr.272-XIV din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă
10. 154 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului în domeniul asigurărilor sociale între Republica Moldova și Republica Estonia
11. 1394 Proiectul de lege pentru modificarea Anexei nr.8 al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009
12. 1992 Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
13. 1569 Proiectul de lege pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.101-2)
14. 692 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007 (art.20)
Видео, Аудио, Текст STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы