Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 30.03.2012

30/03/2012 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XIX (28/12/2010 - 27/12/2014)

Session FR:  toamna-iarna 2011 (01/09/2011 - 30/11/2014)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 2734 Proiectul legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi
2. 2354 Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
3. 415 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale nr.93-XVI
4. 338 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.54'4, 84, 101'1, ș.a.; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.1)
5. 567 Proiectul legii privind modificarea și completarea art.84 din Codul fiscal
6. 599 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea serviciilor publice de gospodărie comunală – art.131; Legea privind administraţia publică locală – art.14)
7. 1597 Proiectul legii privind completarea articolului 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27.02.98
8. 710 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice (art.5, 9)
9. 1363 Proiectul legii cu privire la completarea art.7 şi art.8 din Legea nr.272-XIV din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă
10. 154 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului în domeniul asigurărilor sociale între Republica Moldova și Republica Estonia
11. 1394 Proiectul de lege pentru modificarea Anexei nr.8 al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009
12. 1992 Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
13. 1569 Proiectul de lege pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.101-2)
14. 692 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007 (art.20)
Video, Audio, Text FR STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe