Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Ședința plenară din 30.03.2023

30/03/2023 11:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 420 Proiectul de lege privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 422 Proiectul de lege privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 421 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 170/2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 427 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – art.3, 4, 5 ș.a.; Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 62 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri)
6. 480 Proiectul de lege privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare
7. 31 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare – art.44; Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală – art.5, 51, 6, ș.a.; ș.a.)
8. 38 Proiectul de lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural
9. 52 Proiectul de lege cu privire la acceptarea modificării listei de angajamente specifice a Republicii Moldova în temeiul Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS) pentru a include anexa 1 la Declarația Conferinței Ministeriale a Organizației Mon
10. 376 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (art.6, 7, 8, ș.a.)
11. 429 Proiectul de lege cu privire la stagiile plătite în sectorul public
12. 124 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.5, 10, 31, ș.a.; Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.2, 10, 24; ș.a.)
13. 30 Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016 (art.2, 4, 5, ș.a.)
14. 45 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal al RM – nr.1163/1997 – art.21, 64, 66, ș.a.; Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24; ș.a.)
15. 3 Proiectul de lege pentru modificarea art.27 din Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
16. 70 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.20; Legea nr.440/1995 cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă – ar
17. 73 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (dezvoltarea afacerilor la distanță în Republica Moldova)
18. 367 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.19, 24; Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale – art.3; Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor d
19. 60 Proiectul de lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 61 Proiectul de lege privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 71 Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (delimitarea competențelor Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție la investigarea cauzelor de corupție la nivel înalt) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 78 Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru și președinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 79 Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind prelungirea stării de urgență REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 473 Proiectul legii privind modificarea Legii nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau reasigurare (art.59, 60)
25. 63 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război – art.4, 5, 6, ș.a.; Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice – art.55; ș.a.)
26. 46 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilater
27. 81 Proiectul de hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. 82 Proiectul de hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
29. 83 Proiectul de hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
30. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text FR SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe