Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Ședința plenară din 16.03.2023

16/03/2023 11:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 41 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.514/1995 privind organizarea judecătorească – art.23'2; Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură – art.66) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 478 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (stimularea comerțului electronic)
3. 8 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr.257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sunt exonerați de obligativitatea deținerii unei viz
4. 379 Proiectul de lege privind modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
5. 427 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – art.3, 4, 5 ș.a.; Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul
6. 35 Proiectul de lege privind implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 43 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului ”Răspuns de urgență la COVID-19”, semnat la 22.12.2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 44 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Răspuns de urgență la COVID-19 – finanțare adițională”, semnat la 22.12.2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 52 Proiectul de lege cu privire la acceptarea modificării listei de angajamente specifice a Republicii Moldova în temeiul Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS) pentru a include anexa 1 la Declarația Conferinței Ministeriale a Organizației Mon REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 59 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele-membre ale GUUAM, semnat la New York la 20.09.2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 62 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri)
12. 47 Proiectul de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (varianta revizuită), adoptată la 30.01.2017 și semnată la Strasbourg la 16.01.2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 48 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la Programul ”UE pentru sănătate”, semnat la Bruxelles la 07.02.2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 32 Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 312/2012 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 28 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (art.2, 8, 12, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 38 Proiectul de lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 36 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind implementarea Protocolului nr.16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 481 Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind abrogarea Hotărârii Parlamentului nr. 1377/1993 privind modul de transmitere a materialelor în organele de anchetă REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 60 Proiectul de lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 61 Proiectul de lege privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 39 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de eliberare a licențelor obligatorii) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 429 Proiectul de lege cu privire la stagiile plătite în sectorul public
23. 54 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilulu REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 65 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 50 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 66 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de membru al Curții de Conturi REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
27. 64 Proiectul de lege privind securitatea cibernetică REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. 420 Proiectul de lege privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova
29. 422 Proiectul de lege privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă
30. 421 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 170/2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate
31. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text FR PROIECT ORDINE DE ZI PROIECT ORDINE DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe