Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
Государственные власти и учреждения
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Ședința plenară din 02.03.2023

02.03.2023 13:00

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 478 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (stimularea comerțului electronic)
2. 390 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998 (art.4, 8, 9) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 322 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului – art.1, 3, 4, ș.a.; Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice-art.1,9,ș.a)
4. 335 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (art.2, 8, 13, ș.a.)
5. 4 Proiectul de lege privind serviciile de finanțare participativă REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 481 Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind abrogarea Hotărârii Parlamentului nr. 1377/1993 privind modul de transmitere a materialelor în organele de anchetă
7. 242 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal al RM – art.65`1 , 132, 266; Codul contravențional al RM – art.16`1, 32, 36, ș.a; Legea nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier – 21`1, 46, 53; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 2905 Audierea Raportului auditului conformității asupra cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, astfel cum sunt definite în Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, inclusiv la cele deținute indirect
9. 37 Proiectul de hotărâre privind rezultatele audierii Raportului auditului conformității asupra cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile în
10. 365 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.2, 10`1, 10`2 ș.a; Codul contravențional – art.91`1; Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice – art.16, 18; ș.a.)
11. 16 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică (art.1, 2, 3, ș.a.)
12. 470 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind regimul străinilor) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 8 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr.257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sunt exonerați de obligativitatea deținerii unei viz
14. 384 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.134/2008 cu privire la serviciul de Protecție și Pază de Stat – art.2, 5, 6, ș.a.; Legea nr.1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova – art.12, 14; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 1860 Audierea Raportului anual 2020 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (16 septembrie 2020 - 15 septembrie 2021)
16. 2170 Audierea Raportului anual 2021 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (septembrie 2021 - septembrie 2022)
17. 24 Proiectul de hotărâre privind Raportul anual 2020 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public și Raportul anual 2021 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurs
18. 1040 Audierea Raportului anual de activitate al Curții de Conturi pe anul 2020
19. 1007 Audierea Raportului anual de activitate al Curții de Conturi pe anul 2021
20. 25 Proiectul de hotărâre privind Raportul anual de activitate al Curții de Conturi pe anul 2020 și Raportul anual de activitate al Curții de Conturi pe anul 2021
21. 18 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.96, 102, 123, Titlul IV; Legea nr.1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal – art.4; ș.a.)
22. 419 Proiectul de lege privind gazele fluorurate cu efect de seră
23. 31 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare – art.44; Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală – art.5, 51, 6, ș.a.; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 30 Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016 (art.2, 4, 5, ș.a.)
25. 483 Proiectul de lege privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 36 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind implementarea Protocolului nr.16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale)
27. 368 Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. 41 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.514/1995 privind organizarea judecătorească – art.23'2; Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură – art.66) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
29. 379 Proiectul de lege privind modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
30. 33 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
31. 40 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
32. 35 Proiectul de lege privind implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
33. 46 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilater
34. 49 Proiectul de hotărâre privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
35. ÎNTREBĂRI
Видео, Аудио, Текст STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы