Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Ședința plenară din 02.02.2023

02/02/2023 10:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. Reex. nr.3227 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.2; Legea nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) – art.1 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. Reex. nr.37 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ privind nedescriminarea și asigurarea egalității) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 9 Proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de urgență REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 466 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (răspunderea disciplinară a judecătorilor și activitatea inspecției judiciare) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 471 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică garantată de stat) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 461 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (art.1, 3, 7 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 464 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 434 Proiectul de lege pentru modificarea anexei din Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 456 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (art.134`23, 134`24, 337`1, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 365 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.2, 10`1, 10`2 ș.a; Codul contravențional – art.91`1; Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice – art.16, 18; ș.a.)
11. 4 Proiectul de lege privind serviciile de finanțare participativă
12. 479 Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 2 Proiectul de lege cu privire la modificarea condițiilor de stabilire și acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 5 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 486 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.939/2000 cu privire la activitatea editorială (art.1, 2, 13, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 1 Proiectul de lege pentru modificarea punctului 11 din Note la tabelul 2 din anexa nr. 3 la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 476 Proiectul de lege pentru modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului
18. 7 Proiectul de hotărâre privind rechemarea din funcție a reprezentantului permanent al Parlamentului Republicii Moldova în Secretariatul Adunării Interparlamentare a statelor membre ale Comunității Statelor Independente REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 10 Proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Parlamentului nr. 251/2018 privind raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind imixtiunea Fundației “Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și a fondatoarei REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 11 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 12 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.107/2021 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 13 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilater REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 88 Proiectul de hotărâre pentru modificarea unor acte normative (Hotărârea nr.72/2019 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului – art.1; Hotărârea nr.85/2021 privind înființarea comisiilor permanente ale Parlamentului și com REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 14 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Deșeuri solide în Republica Moldova”, în sumă de 25 milioane de euro, semnat la Ch REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 356 Proiectul de lege cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 357 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea privind administrația publică locală nr.436/2006 – art.14, 43, 88; Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402/2002 – art.14, 15, 19; Legea privind autorizarea executării lucrări REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
27. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text FR PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe