Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Ședința plenară din 29.12.2022

29/12/2022 10:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 477 Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții pentru suplinirea și realizarea în continuare a proiectului „Moldova drumuri III” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 466 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (răspunderea disciplinară a judecătorilor și activitatea inspecției judiciare) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 471 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică garantată de stat) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 472 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (proceduri simplificate în procesul penal) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 235 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 11 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 451 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 137 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind siguranța alimentelor nr.306/2018 (art.21) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 434 Proiectul de lege pentru modificarea anexei din Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 461 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (art.1, 3, 7 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 435 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.11; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14,40;ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 388 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor – art.35, 35`1; Legea nr.170/2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate – art.36, 36`1; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 440 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 6`1 din Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 454 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.129/2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale – art.5, 11, 12, ș.a.; Legea asistenței sociale nr.547/2003 – art.26.1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 465 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.2, 6, 8, 23, 27; Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor - art.381) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 459 Proiectul de lege pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995 (art.4, 5, 35.1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 389 Proiectul de lege cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copilului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 331 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.338, 3422; Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.9) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 474 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 475 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 482 Proiectul de hotărâre privind încheierea sesiunii a doua ordinare a anului 2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 446 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.7, 10, 27; Legea drumurilor nr.509/1995 – anexa nr.3; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 119 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.11, 112, 113, 75; Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară – art.3, 4, 6, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 328 Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 464 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 470 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind regimul străinilor) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 431 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
27. 432 Proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. 460 Proiectul de lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, ratificat prin Legea nr.169/ REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
29. 424 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.89/2022 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
30. 484 Proiectul legii taxei de stat REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
31. 485 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
32. 433 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.3`1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
33. 406 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.93/198 cu privire la patenta de întreprinzător (art.4) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
34. 455 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.113/2010 privind executorii judecătorești (art.18,19,21.1, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
35. Alocuțiunile reprezentanților fracțiunilor parlamentare
36. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text FR ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe