Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 22.12.2022

22.12.2022 11:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 449 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea fondului rutier nr.720/1996 – anexa nr.3; Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa nr.1; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 452 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 (art.1, 3, 6, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 453 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (combaterea muncii nedeclarate) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 439 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (ocuparea forței de muncă) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 468 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant Fondul fiduciar multidonator pentru cofinanțarea Programului „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare” dintre Republica Moldova și REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 427 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – art.3, 4, 5 ș.a.; Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 467 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (art.25, 28, 45, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 376 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (art.6, 7, 8, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 399 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.76`1; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.52; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 436 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (art.9, 10, 12, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 455 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.113/2010 privind executorii judecătorești (art.18,19,21.1, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 456 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (art.134`23, 134`24, 337`1, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 474 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament
14. 446 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.7, 10, 27; Legea drumurilor nr.509/1995 – anexa nr.3; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 447 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 448 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 445 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 466 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (răspunderea disciplinară a judecătorilor și activitatea inspecției judiciare)
19. 471 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică garantată de stat)
20. 472 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (proceduri simplificate în procesul penal)
21. 235 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 11 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000
22. 384 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.134/2008 cu privire la serviciul de Protecție și Pază de Stat – art.2, 5, 6, ș.a.; Legea nr.1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova – art.12, 14; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 451 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații)
24. 137 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind siguranța alimentelor nr.306/2018 (art.21)
25. 434 Proiectul de lege pentru modificarea anexei din Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului
26. 461 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (art.1, 3, 7 ș.a.)
27. 435 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.11; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14,40;ș.a.)
28. 388 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor – art.35, 35`1; Legea nr.170/2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate – art.36, 36`1; ș.a.)
29. 440 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 6`1 din Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente
30. 454 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.129/2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale – art.5, 11, 12, ș.a.; Legea asistenței sociale nr.547/2003 – art.26.1)
31. 465 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.2, 6, 8, 23, 27; Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor - art.381)
32. 459 Proiectul de lege pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995 (art.4, 5, 35.1)
33. 389 Proiectul de lege cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copilului
34. 331 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.338, 3422; Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.9)
35. 475 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament
36. 482 Proiectul de hotărâre privind încheierea sesiunii a doua ordinare a anului 2022
37. 478 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (stimularea comerțului electronic) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
38. 480 Proiectul de lege privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
39. 390 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998 (art.4, 8, 9) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
40. 477 Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții pentru suplinirea și realizarea în continuare a proiectului „Moldova drumuri III”
41. 149 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (art.25) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
42. ÎNTREBĂRI/ INTERPELĂRI
Video, Audio, Text PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
26 martie 2023
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"