Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 15.12.2022

15.12.2022 10:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 403 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.171/2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații (art.1, 2, 3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 119 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.11, 112, 113, 75; Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară – art.3, 4, 6, ș.a.)
3. 227 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Anexa) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 335 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (art.2, 8, 13, ș.a.)
5. 304 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ privind nedescriminarea și asigurarea egalității) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 406 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.93/198 cu privire la patenta de întreprinzător (art.4) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 428 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale (art.20) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 426 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 și a Planului de acțiuni privind implementarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 356 Proiectul de lege cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 357 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea privind administrația publică locală nr.436/2006 – art.14, 43, 88; Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402/2002 – art.14, 15, 19; Legea privind autorizarea executării lucrări REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 435 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.11; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14,40;ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 431 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 432 Proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 449 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea fondului rutier nr.720/1996 – anexa nr.3; Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa nr.1; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 462 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi Amendamentului nr.3, prin schimb de scrisori, la Acordul de împrumut dintr REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 463 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru mediu și politici climatice – „LIFE”, REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 450 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 453 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (combaterea muncii nedeclarate) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 454 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.129/2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale – art.5, 11, 12, ș.a.; Legea asistenței sociale nr.547/2003 – art.26.1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 459 Proiectul de lege pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995 (art.4, 5, 35.1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 365 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.2, 10`1, 10`2 ș.a; Codul contravențional – art.91`1; Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice – art.16, 18; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 388 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor – art.35, 35`1; Legea nr.170/2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate – art.36, 36`1; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 416 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Fiscal nr.1163/1197 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 465 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.2, 6, 8, 23, 27; Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor - art.381) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 469 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea reciprocă de vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice, de serviciu și speciale, semnat la Cairo la 11 octombrie REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

secretariat@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"