Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 08.12.2022

08.12.2022 10:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 403 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.171/2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații (art.1, 2, 3, ș.a.)
2. 119 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.11, 112, 113, 75; Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară – art.3, 4, 6, ș.a.)
3. 404 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni – art.12, 16, 18, ș.a.; Legea nr.171/2012 privind piața de capital – art.6, 7, 10, ș.a.; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 411 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (cu privire la activitatea statisticii oficiale în vederea consolidării accesului la sursele de date administrative și private relevante pentru elaborarea statisticilor oficiale, precum și a alinie REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 227 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Anexa)
6. 335 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (art.2, 8, 13, ș.a.)
7. 380 Proiectul de lege privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 154 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.242/2010 cu privire la taxele consulare (art.2, 7, 8, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 284 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995 – art.33; Legea privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane nr.42/2008 – art.1, 6, 9; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 289 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.143, 144; Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local – art.5, 8; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 304 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ privind nedescriminarea și asigurarea egalității)
12. 406 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.93/198 cu privire la patenta de întreprinzător (art.4)
13. 331 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.338, 3422; Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.9) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 428 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale (art.20)
15. 426 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 și a Planului de acțiuni privind implementarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027
16. 356 Proiectul de lege cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară
17. 322 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului – art.1, 3, 4, ș.a.; Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice-art.1,9,ș.a) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 357 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea privind administrația publică locală nr.436/2006 – art.14, 43, 88; Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402/2002 – art.14, 15, 19; Legea privind autorizarea executării lucrări
19. 435 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.11; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14,40;ș.a.)
20. 400 Proiectul de lege cu privire la interzicerea deconectărilor de la servicii locativ-comunale în perioada rece a anului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 439 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (ocuparea forței de muncă) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 440 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 6`1 din Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 389 Proiectul de lege cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copilului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 444 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 3 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în Republica REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 288 Proiectul Codului electoral al Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 258 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
27. 443 Proiectul de hotărâre privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"