Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 20.10.2022

20.10.2022 12:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 354 Proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași”
2. 291 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 66 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014
3. 333 Proiectul de lege cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 378 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (art.4, 5) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 236 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice – art.25 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 311 Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997 (art.129) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 319 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea regnului vegetal nr.239/2007 – art.4, 26`1; Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător – art.40; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 284 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995 – art.33; Legea privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane nr.42/2008 – art.1, 6, 9; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 363 Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al RM nr.174/2018 (art.1, 2, 4 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 382 Proiectul de hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar pentru susținerea Belarus Democrat REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"