Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 06.10.2022

06.10.2022 10:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 354 Proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 311 Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997 (art.129) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 321 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie)  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
4. 304 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ privind nedescriminarea și asigurarea egalității) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 373 Proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de urgență REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 347 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (art.2, 4, 5 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 369 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței financiare din Fondul pentru migranți și refugiați ,,Sprijinirea furnizării în Moldova a serviciilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 359 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură (art.17, 18, 25'2 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 312 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție ”Valkaneș” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 32 Proiectul de lege pentru modificarea anexei nr.2 la titlul IV din Codul fiscal nr.1163/1997 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 262 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 39 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 334 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat (art.2, 11, 13`1, ș.a.)
13. 348 Proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 55 Proiectul de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii
15. 56 Proiectul de lege pentru anularea majorării de întârziere și a amenzilor
16. 374 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului RM la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
6 iunie 2023
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"