Asistență externă
 
 
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Ședința plenară din 22.09.2022

9/22/2022 3:00 PM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 321 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie)
2. 227 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Anexa) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 344 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
4. 341 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii pașapoartelor ordinare  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
5. 267 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.2; Legea nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) – art.1 ș.a.)
6. 304 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ privind nedescriminarea și asigurarea egalității)
7. 333 Proiectul de lege cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 176 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) – art.2, 10 ș.a.; Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali – art.2) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 262 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 39 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 320 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul funciar nr.828/1991 – art.34; Legea nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura – art.28; ș.a.)
11. 352 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (art.10, 20`1, anexa 3 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 355 Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului RM REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 346 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii (art.1, 4, 5) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 311 Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997 (art.129)
15. 312 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție ”Valkaneș”
16. 359 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură (art.17, 18, 25'2 ș.a.)  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
17. 360 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
18. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe