Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Continuarea ședinței plenare din 28.07.2022

29.07.2022 10:00

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 78 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.514/1995 privind organizarea judecătorească – art.16, 22; Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.9, 11, 13, ș.a.; ș.a.)  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
2. 159 Proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 94 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea nr.174/2017 cu privire la energetică – art.5, 11, 12, ș.a.; Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 – art.2442, 2443 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 263 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior – art.21`1, 21`14, 21`15, ș.a.; Legea concurenței nr.183/2012 – art.32, 39, 801; Codul contravențional nr.2185/2008 – art.273, 402, 404`1, 414) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 394 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova (art.126, 190) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 393 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori – art.4, 13, 15; Codul civil nr.1107/2002 – art.17641, 1767; ș.a.)
7. 260 Proiectul de lege cu privire la importul unui mijloc de transport REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 126 Proiectul de lege privind importul unui autovehicul REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 257 Proiectul de lege pentru modificarea Legii culturii nr.413/1999 (art.2, 8, 19) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 85 Proiectul de lege privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și tratamentul balnear și de recuperare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 326 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 327 Proiectul de hotărâre cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 287 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică – art.47, 48, 55; Legea nr.163/2010 privind autorizarea lucrărilor de construcție – art.14; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 108 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.11/1997 – art.123; Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.23) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 32 Proiectul de lege pentru modificarea anexei nr.2 la titlul IV din Codul fiscal nr.1163/1997 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 176 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) – art.2, 10 ș.a.; Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali – art.2) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 328 Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 329 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
Видео, Аудио, Текст STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы