Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 28.07.2022

28.07.2022 10:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 252 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.851/1996 privind expertiza ecologică; Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului – art.1, 2, 3 ș.a.; Legea nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu – art.1 ș.a) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 271 Proiectul de lege privind emisiile industriale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 301 Proiectul de lege privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 264 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.241; Legea nr.152/2006 privind Institutul Național al Justiției – art.6, 7, 8, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 298 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 – art.11; Legea insolvabilității nr. 149/2012 – art.67; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 78 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.514/1995 privind organizarea judecătorească – art.16, 22; Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.9, 11, 13, ș.a.; ș.a.)
7. 241 Proiectul de lege privind recensământul populației și locuințelor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 265 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (art.36`6, 36`7, 36`8, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 159 Proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova
10. 293 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul O REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 296 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat ,,Prima Casă” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 300 Proiectul de lege privind eliberarea S.A. „ENERGOCOM” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului și acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și livrările de mărfuri (bunuri, lucrări, servicii) destinate implementării proiectului „Secu REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 94 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea nr.174/2017 cu privire la energetică – art.5, 11, 12, ș.a.; Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 – art.2442, 2443
14. 251 Proiectul de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 263 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior – art.21`1, 21`14, 21`15, ș.a.; Legea concurenței nr.183/2012 – art.32, 39, 801; Codul contravențional nr.2185/2008 – art.273, 402, 404`1, 414)
16. 108 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.11/1997 – art.123; Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.23) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 201 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (art.6, 7, 9, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 203 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii – art.1, 6, 33, ș.a.; Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale – art.5, 22) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 172 Proiectul de lege pentru modificarea Codului funciar nr.828/1991 (art.36, 71, 73, 83) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 146 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.1, 33, 34, ș.a.; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.27, 34, 42, ș.a.; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 394 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova (art.126, 190)
22. 145 Proiectul de lege cu privire la acordarea statutului de obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor întreprinderii ”Barza Albă” Societate pe Acțiuni REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 287 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică – art.47, 48, 55; Legea nr.163/2010 privind autorizarea lucrărilor de construcție – art.14; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 236 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice – art.25 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 312 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 288 Proiectul Codului electoral al Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
27. 289 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.143, 144; Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local – art.5, 8; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. 246 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
29. 323 Proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de urgență REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
30. 161 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar – art.2, 4, 5, ș.a.; Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa nr.1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
31. 260 Proiectul de lege cu privire la importul unui mijloc de transport
32. 249 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.26) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
33. 126 Proiectul de lege privind importul unui autovehicul
34. 257 Proiectul de lege pentru modificarea Legii culturii nr.413/1999 (art.2, 8, 19)
35. 85 Proiectul de lege privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și tratamentul balnear și de recuperare
36. 326 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului
37. 327 Proiectul de hotărâre cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2022
38. 393 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori – art.4, 13, 15; Codul civil nr.1107/2002 – art.17641, 1767; ș.a.)
39. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

secretariat@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"