Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 21.07.2022

21.07.2022 10:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 160 Proiectul de lege a zootehniei  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
2. 240 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (art.8`1)  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
3. 256 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.150/2020 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 108 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.11/1997 – art.123; Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.23)
5. 131 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind Comisia Națională a Pieței Financiare nr.192/1998 (art.4, 5, 6, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 292 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător – art.3, 6, 8, ș.a.; Legea nr.209/2016 privind deșeurile – art.2, 7, 9, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 303 Proiectul de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 253 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat – art.2, 3, 4 ș.a.; Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice – art.5) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 278 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital (art.2, 4, 6, 7 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 279 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.18, Capitolul 9, art.63; Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.6, 8; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 267 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.2; Legea nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) – art.1 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 287 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică – art.47, 48, 55; Legea nr.163/2010 privind autorizarea lucrărilor de construcție – art.14; ș.a.)
13. 236 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice – art.25 ș.a.)
14. 247 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.440-XV din 27.07.2001 cu privire la zonele economice libere – art.5, 6; Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție – art.2, 3; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 312 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31)
16. nr.1784 Reexam. Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (art.1061, 3302) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 313 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 314 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr.86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 315 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2021 și primul semestru al anului 2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 252 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.851/1996 privind expertiza ecologică; Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului – art.1, 2, 3 ș.a.; Legea nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu – art.1 ș.a)
21. 271 Proiectul de lege privind emisiile industriale
22. 301 Proiectul de lege privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice
23. 266 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală nr.122/2003 – art.6, 207`1, 207`2, 258; Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale – art.10, 13) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 264 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.241; Legea nr.152/2006 privind Institutul Național al Justiției – art.6, 7, 8, ș.a.)
25. 298 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 – art.11; Legea insolvabilității nr. 149/2012 – art.67; ș.a.)
26. 78 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.514/1995 privind organizarea judecătorească – art.16, 22; Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.9, 11, 13, ș.a.; ș.a.)
27. 241 Proiectul de lege privind recensământul populației și locuințelor
28. 265 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (art.36`6, 36`7, 36`8, ș.a.)
29. 159 Proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova
30. 295 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea salarizării nr. 847/2002 – art.2, 3`2, 11, ș.a.; Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 – art.129, 134, 136`1, 144, 157; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
31. 293 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul O
32. 296 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat ,,Prima Casă”
33. 300 Proiectul de lege privind eliberarea S.A. „ENERGOCOM” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului și acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și livrările de mărfuri (bunuri, lucrări, servicii) destinate implementării proiectului „Secu
34. 94 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea nr.174/2017 cu privire la energetică – art.5, 11, 12, ș.a.; Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 – art.2442, 2443
35. 251 Proiectul de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe
36. 263 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior – art.21`1, 21`14, 21`15, ș.a.; Legea concurenței nr.183/2012 – art.32, 39, 801; Codul contravențional nr.2185/2008 – art.273, 402, 404`1, 414)
37. 201 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (art.6, 7, 9, ș.a.)
38. 203 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii – art.1, 6, 33, ș.a.; Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale – art.5, 22)
39. 172 Proiectul de lege pentru modificarea Codului funciar nr.828/1991 (art.36, 71, 73, 83)
40. 146 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.1, 33, 34, ș.a.; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.27, 34, 42, ș.a.; ș.a.)
41. 394 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova (art.126, 190)
42. 145 Proiectul de lege cu privire la acordarea statutului de obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor întreprinderii ”Barza Albă” Societate pe Acțiuni
43. 305 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (legea nr.94/2007 cu privire la rețeaua ecologică – art.2, 5, 6, ș.a.; Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului – anexa nr.4, anexa nr.6) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
44. 288 Proiectul Codului electoral al Republicii Moldova
45. 289 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.143, 144; Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local – art.5, 8; ș.a.)
46. 246 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
47. 317 Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina Tauber REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
48. 318 Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina Tauber REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
49. ÎNTREBĂRI / INTERPELĂRI
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
21 martie 2023
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"