Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Continuarea ședinței plenare din 14.07.2022

15/07/2022 10:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 264 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.241; Legea nr.152/2006 privind Institutul Național al Justiției – art.6, 7, 8, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 265 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (art.36`6, 36`7, 36`8, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 90 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1549/2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (art.10, 12, 16) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 255 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea fondului de susținere a populației nr.827/2000 – art.1, 4, 5, 5`1, 6`1; Legea cu privire la serviciile sociale nr.123/2010 – art.26) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 276 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Securitatea furnizării gazelor naturale” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 159 Proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 145 Proiectul de lege cu privire la acordarea statutului de obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor întreprinderii ”Barza Albă” Societate pe Acțiuni REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 168 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul funciar nr.828/1991 – art.90; Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător – art.94; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 290 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru examinarea eficienței aplicării reglementărilor din sectorul produselor petroliere REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 287 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică – art.47, 48, 55; Legea nr.163/2010 privind autorizarea lucrărilor de construcție – art.14; ș.a.)
11. 295 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea salarizării nr. 847/2002 – art.2, 3`2, 11, ș.a.; Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 – art.129, 134, 136`1, 144, 157; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 301 Proiectul de lege privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 253 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat – art.2, 3, 4 ș.a.; Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice – art.5)
14. 278 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital (art.2, 4, 6, 7 ș.a.)
15. 279 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.18, Capitolul 9, art.63; Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.6, 8; ș.a.)
16. 292 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 293 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul O REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 294 Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii și fraudei fiscale cu privire la impozitele pe venit REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 296 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat ,,Prima Casă” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 297 Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului „Moldova drumuri IV” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 300 Proiectul de lege privind eliberarea S.A. „ENERGOCOM” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului și acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și livrările de mărfuri (bunuri, lucrări, servicii) destinate implementării proiectului „Secu REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 95 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.5, 10, 491; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.5, 254; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 298 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 – art.11; Legea insolvabilității nr. 149/2012 – art.67; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 308 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru realizarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎM REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 309 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) pentru realizarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎMMM REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text FR SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe