Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Ședința plenară din 14.07.2022

14/07/2022 10:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 213 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală al Republicii Moldova – art.41, 52, 64, ș.a.; Legea nr.198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat – art.19) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 26 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (art.1061, 3302) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 264 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.241; Legea nr.152/2006 privind Institutul Național al Justiției – art.6, 7, 8, ș.a.)
4. 246 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
5. 182 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.1, 86, 101`1, ș.a.; Legea nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale ) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 251 Proiectul de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe
7. 138 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice nr.1100/2000 (art.1, 5) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 252 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.851/1996 privind expertiza ecologică; Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului – art.1, 2, 3 ș.a.; Legea nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu – art.1 ș.a) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 271 Proiectul de lege privind emisiile industriale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 201 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (art.6, 7, 9, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 269 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitare de împrumut dintre Republica Moldova, Uniunea Europeană și Banca Națională a Moldovei privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, în sumă de 120 de milioane de euro REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 270 Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 15 milioane euro REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 274 Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 275 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 263 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior – art.21`1, 21`14, 21`15, ș.a.; Legea concurenței nr.183/2012 – art.32, 39, 801; Codul contravențional nr.2185/2008 – art.273, 402, 404`1, 414) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 265 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (art.36`6, 36`7, 36`8, ș.a.)
17. 281 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Programului ”Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate." REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 282 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Programului ”Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate". REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 241 Proiectul de lege privind recensământul populației și locuințelor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 277 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind activitățile Agenției Franceze de Dezvoltare, Proparco și Expertise France în Republica Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 399 Proiectul de lege cu privire la condominiu  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
22. 90 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1549/2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (art.10, 12, 16)
23. 255 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea fondului de susținere a populației nr.827/2000 – art.1, 4, 5, 5`1, 6`1; Legea cu privire la serviciile sociale nr.123/2010 – art.26)
24. 276 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Securitatea furnizării gazelor naturale”
25. 285 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
26. 159 Proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova
27. 145 Proiectul de lege cu privire la acordarea statutului de obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor întreprinderii ”Barza Albă” Societate pe Acțiuni
28. 267 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.2; Legea nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) – art.1 ș.a.)
29. 168 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul funciar nr.828/1991 – art.90; Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător – art.94; ș.a.)
30. 286 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
31. 299 Proiectul de hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
32. 290 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru examinarea eficienței aplicării reglementărilor din sectorul produselor petroliere
33. 287 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică – art.47, 48, 55; Legea nr.163/2010 privind autorizarea lucrărilor de construcție – art.14; ș.a.)
34. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text FR STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe