Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Ședința plenară din 23.06.2022

6/23/2022 10:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 189 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.7/2022 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare extinsă (EFF) REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
2. 190 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.8/2022 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului extins de creditare (ECF) REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
3. 221 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr.5858-MD) în vederea realizării Proiectulu REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
4. 222 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr.6749-MD) în vederea realizării Proiectul REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
5. 223 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu (GEF) – (a patra finanțare adițională) REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
6. 224 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
7. 225 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței tehnice ”Activități preparatorii aferente unui proiect privind locuințele sociale” REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
8. 167 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare (art.1, 1`1, 2, ș.a.)
9. 213 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală al Republicii Moldova – art.41, 52, 64, ș.a.; Legea nr.198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat – art.19)
10. 214 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2021 REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
11. 215 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021 REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
12. 216 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2021 REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
13. 131 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind Comisia Națională a Pieței Financiare nr.192/1998 (art.4, 5, 6, ș.a.) REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
14. 177 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.8, 11, 12; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.231; REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
15. 138 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice nr.1100/2000 (art.1, 5) REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
16. 135 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995 REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
17. 1327 Raport pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
18. 394 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova (art.126, 190)
19. 250 Proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de urgență REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
20. 173 Proiectul de lege pentru modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
21. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe