Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Ședința plenară din 02.06.2022

6/2/2022 10:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 66 Proiectul de lege privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectelor de producție și a instalațiilor tehnice potențial periculoase
2. 169 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată – art.13, 40, 40`1, 49, 76; Legea nr.171/2012 privind piața de capital – art.7, 8) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 167 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare (art.1, 1`1, 2, ș.a.)
4. 189 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.7/2022 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare extinsă (EFF) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 190 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.8/2022 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului extins de creditare (ECF) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 191 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova – art.7, 16; Legea nr.130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă – art.29; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 194 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 204 Proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 121 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.24; Legea cu privire la contabilitate și raportare financiară nr.287/2017 – art.11) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 59 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea apiculturii nr.70/2006 – art.3, 7, 8, ș.a.; Codul contravențional nr.218/2008 – art.131, 189)
11. 207 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de examinare a procesului decizional privind controlul inflației și politica monetară pe parcursul perioadei ultimelor 18 luni REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 208 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru examinarea eficienței aplicării reglementărilor din sectorul produselor petroliere REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 206 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.163/2021 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 195 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de membru al Curții de Conturi în urma expirării termenului pentru care a fost numit
15. 123 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova – art.7, 9, 10, 10/1; Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 5, 6, 6/1, 28; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 84 Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997 (art.96, 104)
17. 155 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (art.36, 49)
18. 202 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice (art.83)
19. 217 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Agenda
Saturday, August 13, 2022
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe