Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 23.02.2012

23.02.2012 10:00

Legislatura:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Sesiunea:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 1687 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal – art.265'1; Codul contravenţional – art.332'1)
2. 1991 Proiectul de lege pentru completarea Codului de procedură civilă (art.279, 285'1, 285'2, ş.a.)
3. 302 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30.05.2003 (art.29, 33, 35, ș.a.)
4. 317 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art.15, 41, 42, ș.a.; Legea cu privire la statutul judecătorului – art.6, 20, 28; ș.a.)
5. 2387 Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.2, 15; Codul contravenţional – art.791, 400)
6. 2819 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova – art.1; Legea cu privire la taxele consulare – art.2)
7. 2409 Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
8. 1545 Proiectul legii privind modificarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.37, 38, 40)
9. 71 Proiectul legii pentru ratificarea Primului Protocol adiţional la Regulamentul General al Uniunii Poştale Universale
10. 72 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului al Optulea adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale
11. 74 Proiectul legii pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poştale de plată
12. 75 Proiectul legii pentru ratificarea Convenţiei Poştale Universale şi Protocolului final
13. 328 Proiectul hotărîrii privind stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova
14. 246 Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție
15. Interpelări
Declaraţii
Nume, Prenume Subiectul Video, Audio, Text
Godea Mihai

 

Domnul Mihai Godea:
…Nu neapărat.
Bună ziua!
Onorat Parlament,
Stimați colegi,
Mă adresez Parlamentului Republicii Moldova, organ reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova.
De mai mult timp insistăm asupra necesității convocării unor audieri parlamentare închise în problema transnistreană.
În luna decembrie a anului trecut, în această sală, a fost decisă, principial, organizarea acestor audieri în primele ședințe ale sesiunii de primăvară, dar iată că sîntem la finele lunii februarie, în preajma unei date de tristă amintire, cînd se împlinesc 20 de ani de la declanșarea conflictului armat pe Nistru și a cîta oară constatăm, cu regret și amărăciune, că politica struțului rămîne cea care caracterizează atitudinea Parlamentului Republicii Moldova în cele mai importante probleme ale statului și societății.
Nu se dorește asigurarea controlului parlamentar eficient în nici un domeniu, pentru că peste tot sînt ai noștri, între ghilimele, și să nu se zdruncine Alianța și aliații. Se caută noi și noi tertipuri pentru a evita executarea obligației de bază a Parlamentului – alegerea Șefului Statului.
Prelungim la nesfîrșit termenele de prezentare a unor rapoarte ale comisiilor de anchetă și nu se urmăresc deloc rezultatele acțiunilor ce trebuie impuse, ca urmare a anchetelor parlamentare.
Și observ a cîta oară, nu se dorește abordarea problemei transnistrene pentru că e complicată, delicată și nu cumva să afectăm procesul de negocieri care numai proces nu este.
Parcă ar fi avut loc niște procese de schimbare și în zona respectivă, parcă ar fi impulsionate negocierile și ar fi crescut asistența internațională în domeniu, parcă auzim declarații triumfaliste.
Stimați deputați,
Ținînd Parlamentul cu capul în nisip ori în cernoziom, nu vom rezolva problemele oamenilor, nu ne vom face auziți și maximum ce se poate obține poate fi o afectare gravă a coloanei vertebrale, care să rămînă srtîmbă pentru totdeauna.
Insist, cer și vă rog să acceptați ideea unor discuții serioase în problema transnistreană. Nu trebuie să așteptăm un nou caz tragic în zona de securitate, nu trebuie să ne indignăm post-factum de abuzurile la care sînt supuse școlile românești și cetățenii Republicii Moldova care au doar neajunsul că trăiesc acolo unde le este casa.
Nu trebuie să ne limităm la emiterea unor medalii și la organizarea ceremoniilor comemorative, sînt și ele importante, dar și toți acei vii merită o atenție specială.
Audierile la care trebuie să participăm cu toții sînt necesare pentru a ne informa și a ne implica în privința mai multor subiecte, situația localităților din stînga Nistrului aflate sub jurisdicția Chișinăului și a locuitorilor acestor sate. Situația combatanților, a voluntarilor și a refugiaților din Transnistria.
Problemele pe care le au cetățenii Republicii Moldova din stînga Nistrului în diverse sfere ale vieții lor cotidiene, asistența care trebuie să le fie asigurată acestora de către puterea centrală.
Eliminarea blocajelor informaționale menținute intenționat de autoritățile separatiste de la Tiraspol, implementarea unor programe și proiecte menite să reducă efectul clișeelor propagandistice.
Pentru noi toți trebuie să devină priorități reale elaborarea și implementarea strategiei de integrare a Republicii Moldova, eficientizarea mecanismelor de consolidare a încrederii, de control al procesului de reglementare pașnică, sporirea implicării instituțiilor specializate ale Guvernului.
Retragerea forțelor militare străine, demilitarizarea și democratizarea zonei transnistrene.
Inițierea și menținerea ascendentă a colaborărilor dintre comisiile permanente și instituțiile ce au în sarcină reglementarea transnistreană.
Amînarea discuțiilor pe aceste teme și evitarea abordării unor probleme creează percepții de incertitudine și îndoială cu privire la eventualitatea reintegrării politice și economice a Republicii Moldova, depărtînd tot mai mult această dată.
Vă îndemn să nu renunțăm la noi înșine și să acționăm în fiecare zi pentru a ne apropia și a fi împreună într-o Moldovă a tuturor și a fiecăruia.
Vă mulțumesc.

Ciobanu Ghenadie

Domnul Ghenadie Ciobanu:

Stimată doamnă Președinte,
Stimați colegi,
Declarația mea reprezintă replică la o scrisoare deschisă, anonimă, apărută într-un cotidian chișinăuian.
Acest articol este foarte simptomatic pentru situația culturală de la noi.
Mulți ani domeniul culturii rămîne îndeobște ancorat într-un sistem managerial și legislativ învechit.
Odată cu venirea forțelor democratice la guvernare, în anul 2009, oamenii de cultură, uniunile de creație adunate în Asociația Națională a Uniunilor de Creație, precum și directorii unor instituții de cultură au identificat o serie de lacune legislative care periclitau managementul cultural.
Eu, personal, precum și colegii mei de fracțiune am luat propunerile oamenilor de cultură drept repere care și-au găsit reflectarea în programul partidului.
Crearea unui sistem cultural, transparență în luarea deciziilor, în finanțarea proiectelor culturale, în numirea managerilor, acestea sînt doar unele dintre scopurile inițiativelor legislative înregistrate de către subsemnat.
Dar se pare că anume transparența și pierderea unor pîrghii administrative îi deranjează pe unii funcționari din cadrul Ministerului Culturii care mulți ani, cu diferite guvernări, au știut să direcționeze finanțele intransparent către unele proiecte neînsemnate, neprioritare, să promoveze și să numească în funcții manageri dintre persoane apropiate, fără a ține cont de pregătirea, de meritele profesionale, de competența acestor persoane și de principiile competiției deschise.
Este simptomatic că scrisoarea deschisă, reprezentînd drept conținut o cerere adresată Prim-ministrului de a opri inițiativele legislative ale unui deputat, ale subsemnatului, apare după înregistrarea la Parlament a proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea Legii teatrelor, organizațiilor concertistice și de circ.
Prin acest proiect se propune ca directorii manageri ai instituțiilor respective să fie selectați prin concurs transparent de către o comisie de concurs compusă din reprezentanți ai instituției respective, ministerului, Direcției cultură și societății civile, uniunilor profesionale.
Scrisoarea deschisă este semnată, citez: „Jertfele terorii legislative”.
Și este adevărat, acești funcționari publici anonimi, care de o viață sînt responsabili de domeniul teatrului, organizațiilor concertistice și de cel al artelor din cadrul Ministerului Culturii, vor deveni victime ale inițiativei pentru că li se reduce din puterea administrativ-birocratică.
Pentru că nu vor putea să numească directorii care nu merită pe un termen pe măsura răsplatei pe care o primesc. Acești funcționari sînt deranjați și de proiectul de modificare a Legii cu privire la distincțiile de stat, pentru că aceste modificări ar contribui la curmarea oferirii distincțiilor de stat contrar sistemului meritocratic.
Dar poate că unii dintre funcționarii terorizați, cum se autoidentifică ei în această scrisoare din ziar, se tem de întrebarea: cum un funcționar public, care nu apare în scenă în nici o calitate de un sfert de veac, profanînd și sfidînd toate normele, se învrednicește de meritul onorific “Maestru în Artă”. Subliniez “Maestru în Artă”, și nu oricare altul.
Stimați colegi,
Societatea civilă, atît societatea civilă, cît și dumneavoastră cunoașteți rigorile procesului legislativ. Un proiect de lege trece aprobarea fracțiunilor, comisiilor, direcțiilor parlamentare și este avizat de Guvern.
Numai acești vechi funcționari publici, care sînt complice ai unor acte normative și proiecte culturale ale guvernării comuniste, nu cunosc că inițiativa unui deputat, pentru a fi adoptată, urmează să devină un act legislativ de reglementare ce reflectă politica de stat în domeniu.
Toate proiectele propuse de membrii Fracțiunii PLDM obligatoriu trec aprobarea societății civile, oamenilor de meserie, organizațiilor profesionale.
Așa a fost și în cazul Legii cu privire la activitatea editorială, așa este și în cazul Legii cinematografiei, legile fondului culturii și al altor legi.
Forma și tonul de denunț, aș spune mai curînd de „donos” KGB-ist al acestei scrisori deschise, mă întoarce cu gîndul la intenția de a propune spre adoptare proiectul de Lege a lustrației, intenție pentru care am optat întotdeauna.
Sînt sigur că, după adoptarea acestei legi, vom afla, vor ieși la iveală multe dintre isprăvile KGB-iste ale literaților care au redactat scrisoarea deschisă către Prim-ministru.
Acest stil denunțător se evidențiază periodic, în decursul ultimilor 20 de ani, în momentele de discuție a proiectelor culturale și este unul inconfundabil prin distructivitatea sa.
În final, mă întorc la statutul și activitatea funcționarului public. Constat că ne confruntăm cu lipsa de competență a unor funcționari publici din cadrul Ministerului Culturii.
De la această tribună înaltă, atrag atenția conducerii ministerului asupra necorespunderii unor funcționari din cadrul acestei autorități publice responsabile de crearea, executarea și implementarea politicii culturale.
Un exemplu de necorespundere este și neînțelegerea totală a inițiativelor legislative culturale, manifestată pe deplin în scrisoarea deschisă către Prim-ministru.
Sper că Ministerul Culturii este în stare să organizeze, conform prevederilor legii, un concurs veritabil, transparent și exigent pentru suplinirea funcțiilor din cadrul ministerului și va ține cont de toate erorile și manifestările de incompetență a actualilor funcționari.
Vă mulțumesc. (Aplauze.)
Video, Audio, Text  SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZI SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"