Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Ședința plenară din 10.03.2022

10/03/2022 10:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 52 Proiectul de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Integritate REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 423 Proiectul de lege cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 19 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 45 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 50 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele tehnice, financiare, juridice, și organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. Reex. 486 Proiectul de lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea unor acte normative REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 407 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.10, 2522; Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 – art.23) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 2 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător – art.15, Capitolul VIII; Legea regnului animal nr.439/1995; Legea nr.1422/1997 privind protecția aerului atmosferic – art.12; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 198 Proiectul de lege privind modificarea Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 (art.20) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 290 Proiectul de lege pentru modificarea Codului funciar nr.828/1991 (art.36, 83) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 404 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii nr.154/2003 – art.9, 421, 128, 130; Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.10; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 4 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.393/1999 cu privire la Camera de Comerț și Industrie REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 33 Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Parlamentului cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr.271/20156 (pct.8, 10, 11, 22)
14. 34 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 81 din Legea privind achizițiile publice nr.131/2015
15. 389 Proiectul de lege pentru modificarea Anexei nr.2 al Legii nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura
16. 367 Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 61 Proiectul de lege privind susținerea participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și a membrilor familiilor lor în contextul comemorării a 30 ani de la războiul de pe Nistru și pentru m REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 63 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii – art.13, 131, 34, 561; Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul social – art.7) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 390 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.73, 97; Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – art.10; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 48 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.243/2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (art.1, 4, 6, 7)
21. 49 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale – art.4, anexa nr.1; Legea nr.130/2021 pentru modificarea unor acte normative – art.VI)
22. 51 Proiectul de lege privind modificarea articolului 13 alineatul (4) litera a) din Legea nr.154/2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 379 Proiect de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.14)
24. 3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor – art.11, 22, 24, ș.a.; Legea nr.246/2018 privind procedura notarială – art.5, 10, 12; ș.a.) REZULTATUL VOTULUREZULTATUL VOTULU
25. 386 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul de procedură civilă nr.225/2003 – art.376; Legea insolvabilității nr.149/2012 – art.5, 8, 21, ș.a.)
26. 8 Proiectul de lege cu privire la modificarea art.75 din Legea nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar
27. 17 Proiectul de lege privind unele măsuri suplimentare de susținere a călătorilor și a agenților economici din industria turismului pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. 53 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.163/2021 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
29. 397 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul serviciilor media audiovizuale nr.174/2018 – art.1, 2, 12, ș.a.; Legea comunicațiilor electronice nr.241/2007 – art.26; ș.a.)
30. 403 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor – art.381, 382; Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară – art.4, 41, 9; ș.a.)
31. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text FR STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT DE ORDINE DE ZI	PROIECT DE ORDINE DE ZI
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe