Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 17.02.2022

17/02/2022 10:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 40 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 43 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru și președinte al Plenului Consiliului Concurenței REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 11 Proiectul de lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea unor acte normative REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 301 Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 ( art.3, 7, 157) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 16 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale – clauza de armonizare, art.2, 4, ș.a; Legea nr.778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică – art.3, 8, REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 332 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.461/2001 privind piața produselor petroliere – art.2, 24, 25; Codul fiscal nr.1163/1997 – titlul IV; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 311 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14, 43, 59; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția și statutul funcționarului public – art.4, 8, 11, ș.a.; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 397 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul serviciilor media audiovizuale nr.174/2018 – art.1, 2, 12, ș.a.; Legea comunicațiilor electronice nr.241/2007 – art.26; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 404 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii nr.154/2003 – art.9, 421, 128, 130; Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.10; ș.a.)
10. 394 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova (art.126, 190) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 19 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 27 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Repu REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 4 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.393/1999 cu privire la Camera de Comerț și Industrie
14. 198 Proiectul de lege privind modificarea Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 (art.20) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 33 Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Parlamentului cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr.271/20156 (pct.8, 10, 11, 22)
16. 34 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 81 din Legea privind achizițiile publice nr.131/2015
17. 407 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.10, 2522; Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 – art.23) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 390 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.73, 97; Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – art.10; ș.a.)
19. 418 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (art.1, 2, 3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 389 Proiectul de lege pentru modificarea Anexei nr.2 al Legii nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura
21. 9 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice (Capitolul I) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. ÎNTREBĂRI
23. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text FR STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe