Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 03.02.2022

03.02.2022 10:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 20 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 23 Proiectul de hotărâre privind alegerea unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 22 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a directorului adjunct al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 25 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de Avocat al Poporului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 11 Proiectul de lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea unor acte normative
6. 207 Proiectul Codului transportului feroviar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 16 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale – clauza de armonizare, art.2, 4, ș.a; Legea nr.778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică – art.3, 8, REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 396 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – anexa nr.2; Legea nr.270/2008 privind azilul în Republica Moldov REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 419 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (art.55, 56, 60, 63) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 10 Proiectul de lege pentru ratificarea Deciziei nr.2/2021 a Comitetului Mixt instituit prin Acordul privind spațiul aerian comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 299 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.154/2018 privind atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale (art.1, 2, 3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 350 Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.231) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 384 Proiectul de lege privind importul unui autovehicul
14. 12 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.107/2016 cu privire la energia electrică REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 19 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare
16. 1 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 21 din Legea nr.190/2003 cu privire la veterani REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 430 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (art.XXVIII1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 28 Proiectul de hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 29 Proiectul de hotărâre privind revocarea din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"