Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 03.02.2022

03/02/2022 10:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 20 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 23 Proiectul de hotărâre privind alegerea unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 22 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a directorului adjunct al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 25 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de Avocat al Poporului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 11 Proiectul de lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea unor acte normative
6. 207 Proiectul Codului transportului feroviar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 16 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale – clauza de armonizare, art.2, 4, ș.a; Legea nr.778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică – art.3, 8, REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 396 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – anexa nr.2; Legea nr.270/2008 privind azilul în Republica Moldov REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 419 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (art.55, 56, 60, 63) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 10 Proiectul de lege pentru ratificarea Deciziei nr.2/2021 a Comitetului Mixt instituit prin Acordul privind spațiul aerian comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 299 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.154/2018 privind atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale (art.1, 2, 3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 350 Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.231) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 384 Proiectul de lege privind importul unui autovehicul
14. 12 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.107/2016 cu privire la energia electrică REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 19 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare
16. 1 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 21 din Legea nr.190/2003 cu privire la veterani REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 430 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (art.XXVIII1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 28 Proiectul de hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 29 Proiectul de hotărâre privind revocarea din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text FR PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe