Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Asistență externă
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 03.12.2021

12/3/2021 11:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 456 Proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi
2. 336 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 18 august 2017 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 337 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 6 octombrie 2021 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructura REZULTATUL VOTULUI L.IREZULTATUL VOTULUI L.I
4. 304 Proiectul de lege cu privire la serviciile publice REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 359 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la amendarea Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei
6. 345 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 – art.532, 533, 5493, 558; Legea nr.371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală – art.1, 4, 7, ș.a.)
7. 347 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul electoral nr.1381/1997 – art.1, 52, 5493, 75; Codul penal nr.985/2002 – art.181, 1811, 1812, ș.a.; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 243 Proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
9. 246 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art.23, anexa nr.4; Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10)
10. 271 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.407/2006 cu privire la asigurări (art.28)
11. 278 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea asistenței sociale nr.547/2003 – art.13, 14, 26, 261; Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul social – art.17; ș.a.)
12. 370 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 439* Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
14. 353 Proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova
15. 256 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.9, 20, 36; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.134, 1341, 398, ș.a.)
16. 291 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.96, 103; Legea cu privire la tariful vamal nr.1380/1997 – art.28; ș.a.)
17. 312 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31)
18. 377 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 378 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 375 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unor membri ai Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 381 Proiectul de hotărâre privind desemnarea Directorului general al furnizorului public național de servicii media Compania ”Teleradio-Moldova” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 376 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de membru al Plenului Consiliului Concurenței REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 372 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 6 alineatul (5) din Legea nr.86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 205 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.1, 2, 8, ș.a.; Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală – art.7, 8, 9,
25. 289 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.1, 3, 4, ș.a.)
26. 301 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.1, 3, 4, ș.a.)
27. 379 Proiect de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.14)
28. 317 Proiectul de hotărâre pentru completarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.114/2021 privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
29. 318 Proiectul de hotărâre pentru completarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.115/2021 privind confirmarea componenței nominale a Comisiei Electorale Centrale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
30. Aprobarea proiectului Ordinii de zi a ședinței în plen a Parlamentului din 6 decembrie 2021 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
31. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text ORDINE DE ZIORDINE DE ZI
PROIECT DE SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT DE SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe