Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 04.11.2021

04.11.2021 11:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 410 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (art.1, 2, 4, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 297 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în vederea realizării proiectului ”Reforma climatului investițional în Republica Moldova” (faza II) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 303 Proiectul de lege cu privire la ratificarea Protocolului opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 263 Proiectul de lege privind modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.891) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 293 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 18 din Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 283 Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.32, 36, 37, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 313 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 314 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 315 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 316 Proiectul de hotărâre privind numirea unui viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 309 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 246 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art.23, anexa nr.4; Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 171 Proiectul de lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 173 Proiectul Codului funciar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 252 Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport
16. 320 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.114/2021 privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 321 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.115/2021 privind confirmarea componenței nominale a Comisiei Electorale Centrale
18. 323 Proiectul hotărârii cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 325 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr.86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 326 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.107/2021 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"