Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 04.11.2021

11/4/2021 11:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 410 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (art.1, 2, 4, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 297 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în vederea realizării proiectului ”Reforma climatului investițional în Republica Moldova” (faza II) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 303 Proiectul de lege cu privire la ratificarea Protocolului opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 263 Proiectul de lege privind modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.891) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 293 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 18 din Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 283 Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.32, 36, 37, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 313 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 314 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 315 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 316 Proiectul de hotărâre privind numirea unui viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 309 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 246 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art.23, anexa nr.4; Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 171 Proiectul de lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 173 Proiectul Codului funciar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 252 Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport
16. 320 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.114/2021 privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 321 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.115/2021 privind confirmarea componenței nominale a Comisiei Electorale Centrale
18. 323 Proiectul hotărârii cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 325 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr.86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 326 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.107/2021 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Tuesday, June 06, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe