Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 14.10.2021

14/10/2021 11:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 251 Proiectul de lege privind utilizarea Drepturilor Speciale de Tragere alocate de Fondul Monetar Internațional REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 254 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Răspuns de Urgență la COVID-19 – finanțare adițională” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 260 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 (art.1, 2, 3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 250 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr.255/2020 (art.1, Anexa nr.1, anexa nr.2) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 259 Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021 nr. 256/2020 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.1.1, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 261 Proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (art.781, 80, 972, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 262 Proiectul de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 268 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova și Republica Estonia REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 266 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr.2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica M REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 410 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (art.1, 2, 4, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 193 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.3, 13, 15, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.911) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 199 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni – art.33; Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 – art.20, 26, 29, 36; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 227 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (art.33, 341) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 243 Proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 273 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.171/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.1, anexa nr.2, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 232 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1536/1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică (art.1, 3, 4, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 279 Proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.108 din 09.09.2021 privind inițierea controlului parlamentar asupra activității Centrului Național Anticorupție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. ÎNTREBARI
Video, Audio, Text FR SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe