Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 27.12.2011

27.12.2011 9:00

Legislatura RU:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Session RU:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 2582 Proiectul legii privind integrarea străinilor în Republica Moldova
2. 2688 Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind statutul apatrizilor
3. 2558 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.3'3; Legea cu privire la taxele consulare – art.4)
4. 2097 Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei – art.17, 18; Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public – art.12''1, 13; ş.a.)
5. 2534 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.125-XVI din 11.05.2007 privind cultele religioase şi părţile lor componente (art.1, 2, 3, ş.a.)
6. 2264 Proiectul legii privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
7. 2719 Proiectul legii cu privire la Poliţia de Frontieră
8. 2483 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.3; Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în RM – art.2; ş.a.)
9. 2728 Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova şi al şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi d
10. 1602 Proiectul legii privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
11. 2707 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea alineatului (2) al articolului 4 din Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
12. 2734 Proiectul legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi
13. 1514 Proiectul legii cu privire la dispozitivele medicale
14. 1639 Proiectul legii privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Republica Moldova
15. 2836 Proiectul de hotărîre cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2012
16. 2595 Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2012
17. 1187 Proiectul legii pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative (Legea cu privire la asigurări – art.1, 5, 6, ş.a.; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.2, 3, 4, ş.a
18. 2575 Proiectul legii privind piaţa de capital
19. 1865 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi – art.10; Legea taxei de stat – art.6; Legea cu privire la bani – art.2, 3, 6; ş.a.)
20. 2544 Proiectul legii cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică
21. 2576 Proiectul legii insolvabilităţii
Intrebari/Interpelari RU
Obiectul sesizarii RU Prezentarea unei informaţii referitor la cazurile de ridicare a mandatelor consilierilor locali
Organul/Institutia RU Guvernul RM
Nume Prenume RU Botnariuc Tatiana
Mod de raspuns RU В письменной форме
Response term 15 zile
Видео, Аудио, Текст Question:

INTERPELARE


Answer:

 

Response Sitting

Obiectul sesizarii RU reiterată interpelarea din 27.10.2011
Organul/Institutia RU Guvernul
Nume Prenume RU Иванова Виолетта
Mod de raspuns RU В письменной форме
Response term 15 zile
Видео, Аудио, Текст Question:

 

Doamna  Violeta Ivanov – Fracțiunea PCRM:

La data de 27 octombrie 2011  m-am adresat Guvernului Republicii Moldova și Ministerului Mediului cu privire la funcționarea ilegală a unei Uzine de asfalt în orașul Vatra, municipiul Chișinău.

Pînă la moment am primit răspuns doar de la Ministerul Mediului, prin care deci a fost întocmit un proces-verbal și ei, într-adevăr, confirmă faptul că uzina funcționează ilegal, deci în pofida necesității respectării Legii cu privire la protecția mediului și expertizei ecologice.

Mă surprinde faptul că, cu toate că au trecut două luni de zile, la această scrisoare nu am primit răspuns de la Guvern. Cu atît mai mult, că această uzină funcționează ilegal, fapt care a constat și Ministerul Mediului, și pe lîngă prejudiciul care a fost cauzat mediului înconjurător și sănătății populației nu se achită impozite statului. Iar paralel Guvernul vine și votăm în Parlament politica bugetar-fiscală, prin care se mărește presiunea fiscală asupra persoanelor fizice și juridice destul de mult, pentru a-și acoperi găurile din buget cauzate de o administrare fiscală necompetentă.

Solicit ca Secretariatul să mă informeze încă o dată, de ce pînă acum n-am primit răspuns la interpelare?

Mulțumesc.


Answer:

 

Response Sitting
Видео, Аудио, Текст ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы